Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
18.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. Szosa Chełmińska 75B (dz. nr 148/3 obręb 2) w Toruniu Szczegóły
05.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych, przy ul. Łukasiewicza, na działce nr 61/4, obręb 23 w Toruniu Szczegóły
08.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych, przy ul. Kukułki, na działce nr 624, obręb 74 w Toruniu Szczegóły
05.02.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 43, obręb 66 przy ulicy Stawowej 8 w Bydgoszczy Szczegóły
02.02.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 36/109, 44, obręb 298 przy ulicy Biwakowej w Bydgoszczy Szczegóły
02.02.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 32, obręb 501 przy ulicy Skarżyńskiego oraz nr 30, obręb 386 przy ulicy Pod Skarpą w Bydgoszczy Szczegóły
02.02.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 119, obręb 68 przy ulicy Władysława IV, nr 120, obręb 68 przy ulicy Stawowej, nr 7/1, obręb 73 przy ulicy Szubińskiej 99 oraz nr 196, obręb 76 przy ulicy Wincentego Pola 19 w Bydgoszczy Szczegóły
02.02.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 655, obręb 176 przy ulicy Lelewela w Bydgoszczy Szczegóły
17.01.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji fermy indyków w ilości przekraczającej 210 DJP, zlokalizowanej w m. Kaczkowo 18, gm. Gniewkowo Szczegóły
27.12.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 249/2, obręb 177 przy ulicy Sułkowskiego 20 w Bydgoszczy Szczegóły
27.11.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 4/35, obręb 131 przy ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy Szczegóły
11.12.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr 2/4, 2/5, 8/2 obręb 0362 oraz nr 5, obręb 0363 przy ulicy Konnej w Bydgoszczy Szczegóły
24.11.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr 101/1, 146/1, obręb 82 przy ulicy Granicznej, nr 30, obręb 354 przy ulicy Migdałowej oraz nr 36/99, 36/100, obręb 298 przy ulicy Olimpijskiej w Bydgoszczy Szczegóły
14.12.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 1/5, obręb 166 przy Parku im. Jana Kochanowskiego w Bydgoszczy Szczegóły
22.11.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 10/8, obręb 146 przy ulicy Piotrowskiego 5 w Bydgoszczy Szczegóły
28.11.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 28, obręb 402 przy ulicy Świętokrzyskiej w Bydgoszczy Szczegóły
01.12.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 86/8, obręb 192 przy ulicy Jagiellońskiej 107 w Bydgoszczy Szczegóły
28.11.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 22/3, obręb 200 przy ulicy Toruńskiej 174 w Bydgoszczy Szczegóły
24.11.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 39, 47, obręb 93, nr 211, obręb 86 przy ulicy Kossaka, nr 248, obręb 95 przy ulicy Jordanowskiej, nr 248, obręb 95 przy ulicy Traugutta , nr 252, obręb 95, nr 236/2, obręb 86 przy ulicy Orlej oraz nr 194, 195, 255, obręb 99 przy ulicy Ugory w Bydgoszczy Szczegóły
21.11.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 1, obręb 32 przy ulicy Spacerowej w Bydgoszczy Szczegóły
« 1 2 3 4 96 97 98 »