Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
12.11.2019 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości nr 777/2, (obręb 10) przy ul. Legionów oraz przy ul. Odrodzenia w Toruniu Szczegóły
13.11.2019 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości nr 51, 373/1, (obręb 71) przy ul. Białej oraz nr 52/1, (obręb 71) przy ul. Gen. Józefa Hallera w Toruniu Szczegóły
15.11.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek Gminy Miasta Toruń o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr 755, obręb 71 przy ul. Okólnej oraz 216, obręb 4 przy ul. Grudziądzkiej w Toruniu Szczegóły
15.11.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek Gminy Miasta Toruń o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 47, obręb 68 przy ul. Rudackiej w Toruniu Szczegóły
25.11.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z terenu nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie numerami działek: 253/1, obręb 4 oraz 161/4, obręb 4, położonych przy ul. Kościuszki w Toruniu Szczegóły
15.10.2019 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr1, obręb 026 w Grudziądzu (ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego). Szczegóły
23.10.2019 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościnr115,obręb w Grudziądzu (ul.Miłoleśna) Szczegóły
23.10.2019 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr 57/3, 58/2 i 61/3,obręb 052 w Grudziądzu (ul.Gdyńska) Szczegóły
24.10.2019 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościnr123, obręb141 w Grudziądzu (ul.Droga Pomorska)oraz nr 116/4, obręb 141 w Grudziądzu (ul. Pocztowa). Szczegóły
26.11.2019 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 142/38, obręb 026 w Grudziądzu (ul.Derdowskiego). Szczegóły
23.10.2019 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościnr137,obręb026w Grudziądzu (ul.Tysiąclecia) Szczegóły
24.10.2019 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 109, obręb 005 w Grudziądzu (ul.Grunwaldzka). Szczegóły
19.11.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości: nr 307, (obręb 32) przy ul. Kwiatowej, nr 381, (obręb 49) przy pl. Skarbka, nr 688, (obręb 67) przy ul. Okólnej oraz nr 1056/1, (obręb 66) przy ul. Rudackiej w Toruniu Szczegóły
12.11.2019 Wniosek o wygaszeniedecyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
14.11.2019 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
25.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 137,obręb 026w Grudziądzu (ul. Tysiąclecia) Szczegóły
23.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia niosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 164/2,obręb 109w Grudziądzu (ul. Jackowskiego) Szczegóły
25.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 3/14, obręb 160w Grudziądzu (ul. Jaśminowa) Szczegóły
31.10.2019 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we Włocławku, przy ul. Bławatkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 104/5, Włocławek KM 7/2 Szczegóły
18.10.2019 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we Włocławku, przy ul. Szpitalnej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 42, KM 35 Szczegóły
« 1 2 3 4 213 214 215 »