Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
10.09.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek Gminy Miasta Toruń - o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących przy ul. Wały gen. Sikorskiego 19 (dz. nr 14/7, obr. 14) oraz przy ul. Al. Solidarności 3-13 w Toruniu (dz. nr 6/10, obr. 14) Szczegóły
30.08.2019 Decyzja Wniosek Gminy Miasta Toruń – Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Hallera 79 (nr dz. 2, obręb 79) w Toruniu Szczegóły
09.09.2019 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Grunwaldzka 25b (dz. nr 115/2, 91/4, 91/8, 91/7, 92/5, 91/6 obręb 2) w Toruniu Szczegóły
17.07.2019 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Gen. J. Bema 23/29 (dz. nr 118/1 obręb 2) w Toruniu Szczegóły
30.07.2019 Wniosek o zmianę decyzji Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.07.2019 r., znak: ŚG-III.7120.1.44.2019 Szczegóły
16.08.2019 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu nieruchomości nr 32/16 (obręb 77), przy ul. Poznańskiej 296C w Toruniu Szczegóły
16.09.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z terenu nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie numerami działek: 253/1, obręb 4 oraz 161/4, obręb 4, położonych przy ul. Kościuszki w Toruniu Szczegóły
24.07.2019 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Chełmickiej we Włocławku, działka nr 61, KM 9/1 Szczegóły
19.08.2019 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Zakręt 8 we Włocławku, działka nr 116/1 Obręb Rózinowo Szczegóły
19.08.2019 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Zakręt 8 we Włocławku, działka nr 117/4 Obręb Rózinowo Szczegóły
04.09.2019 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
27.08.2019 Decyzja Wniosek Gminy Miasta Toruń – Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Sieradzkiej ( nr dz. 256/2 oraz 287/1, obręb 53) Szczegóły
26.08.2019 Decyzja Wniosek Gminy Miasta Toruń – Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Idzikowskiego 2-2b (nr dz. 415, obręb 64), ul. Reja (nr dz. 209/2, obręb 5), ul. Krasińskiego 96 (nr dz. 365/2, obręb 7) w Toruniu Szczegóły
09.09.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 187, obręb 66, położonej przy ul. Okólnej w Toruniu Szczegóły
09.09.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 82/1, obręb 62 w Toruniu (ul. Goplany) Szczegóły
02.08.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 10/5, obręb 46 przy ulicy Hebanowej w Bydgoszczy Szczegóły
02.08.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 7, obręb 222 przy ulicy Kieleckiej w Bydgoszczy Szczegóły
29.07.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 212/39, obręb 200 przy ulicy Szarych Szeregów w Bydgoszczy Szczegóły
27.08.2019 Wniosek Zmiana pozwolenia zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2006 r., znak: WSiR/DW-I-EB/6618/2/06 ze zm. na eksploatację instalacji do wytwarzania energii i paliw – do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW (Elektrociepłowni) zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej 222 we Włocławku Szczegóły
22.08.2019 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości: nr 174, obręb 0342 przy ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy Szczegóły
« 1 2 3 4 200 201 202 »