Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
07.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy Al. Jana Pawła II 121a we Włocławku, działka nr 1/3 Michelin KM 09. Szczegóły
10.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Bajecznej 1 we Włocławku, działka nr 3/227 Włocławek KM 28. Szczegóły
09.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy Alei Jana Pawła II 14/14a we Włocławku, działka nr 57/3 Michelin KM 03 Szczegóły
24.10.2017 Decyzja Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z uzbrojeniem na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w miejscowości Złotoria, w ramach przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla gminy Obrowo” Szczegóły
26.09.2017 Decyzja - pozwolenie wodnoprawne Wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania pn. „Rzeka Kłodawa – umocnienie skarp na
długości 4,9 km” gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie.
Inwestycja będzie realizowana na terenie gminy Pruszcz Gdański, powiat gdański:
– obręb Łęgowo – działki o numerach ewidencyjnych: 418, 192/4, 199/1, 194/77, 194/78, 3/1,
200, 407, 410, 419, 198, 194/67, 5/1, 194/72, 194/17, 6/1, 8/7, 15, 2023, 1079, 9/3, 194/16;
– obręb Cieplewo – działki o numerach ewidencyjnych: 33, 35, 29, 22/4;
– obręb Żukczyn – działki o numerach ewidencyjnych: 50/3, 49/5, 141, 49/6, 46/2.
Szczegóły
16.11.2017 Decyzja Wniosek Miejskiego Zarządu Dróg z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, rosnących w pasie drogowym ul. Familijnej w Toruniu na nieruchomości o nr 59/2, 59/5, 60/2, 61/1, 61/4, 104, 105/1, 106, 107 obręb 78. Szczegóły
16.11.2017 Decyzja Wniosek Miejskiego Zarządu Dróg z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją przebudowy ul. Antoniego w Toruniu, rosnących na nieruchomości nr 446, 442, 435, 430 i 582/1 (obręb 31). Szczegóły
22.11.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na nieruchomości o nr: 181/4 (obręb 2) przy ul. Bema, 94/2 (obręb 18) przy ul. Dąbrowskiego, 230 (obręb 18) przy ul. Skrzyńskiego, 65 (obręb 74) przy ul. Powstańców Śląskich 77, 7 (obręb73) przy ul. Strzałowej 2A w Toruniu. Szczegóły
21.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2016 r., znak: ŚG-III.7120.1.102.2016 zezwalającej na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr: 343 i 344 (obręb 10) przy ul. PCK 10 w Toruniu Szczegóły
21.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2017 r., znak: ŚG-III.7120.1.62.2017 zezwalającej na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr: 259/3 (obręb 46) przy ul. Chrzanowskiego, 305 (obręb 48) przy ul. Chrobrego, 313 (obręb 48) przy ul. Chrobrego, 93 (obręb 62) przy ul. Turystycznej, 103 (obręb 18) przy ul. Wały gen. Sikorskiego, 359 (obręb 46) przy ul. Barwnej w Toruniu Szczegóły
21.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r., znak: ŚG-III.7120.1.30.2017 zezwalającej na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 662/2, obręb 53 przy ul. Olimpijskiej w Toruniu Szczegóły
21.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2017 r., znak: ŚG-III.7120.1. 24.2017 zezwalającej na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr: 465 (obręb 3), 684 (obręb 43), 21/4 (obręb 4), 749 (obręb 10) w Toruniu Szczegóły
21.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lipca 2016 r., znak: ŚG-III.7120.1. 57.2016 zezwalającej na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 203/2 i 204/2, obręb 67 przy ul. Rudackiej w Toruniu Szczegóły
03.11.2017 Decyzja – pozwolenie wodnoprawne Pobór wód z rzeki Mątawy – numer ewidencyjny działek: 84, obręb Sartowice oraz 115, obręb Święte, gmina Świecie dla potrzeb realizacji zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe MarzyŚwiecie-Bydgoszcz-Cotoń”. Szczegóły
26.10.2017 Decyzja – pozwolenie wodnoprawne Pobór wód z rzeki Noteci – numer ewidencyjny działki 567/1, obręb Zamość, gmina Szubin dla potrzeb realizacji zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Świecie-Bydgoszcz-Cotoń”. Szczegóły
30.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chodczu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z punktem zbierania pojazdów samochodowych w miejscowości Lubieniec 37, gm. Chodecz Szczegóły
10.11.2017 839/2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Toruńskiej 91e we Włocławku, działka nr 43/16 Włocławek KM 29. Szczegóły
21.11.2017 Wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego Odprowadzanie do stawu (działka nr ewid. 2/8 obręb Brylewo, gmina Bytoń) oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych pochodzących z zanieczyszczonych utwardzonych powierzchni stacji demontażu pojazdów i skupu złomu zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 2/2, 2/5 oraz części działki 2/8, obręb Brylewo, gmina Bytoń, o powierzchni F=0,2027 ha oraz wygaszenia decyzji pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2008 r., znak: ŚG.I.ab.6213-12/08. Szczegóły
26.10.2017 Decyzja – pozwolenie wodnoprawne Pobór wód z Kanału Górnonoteckiego – numery ewidencyjne działek: 172/4, obręb Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota, 504 i 505, obręb Zamość, gmina Szubin dla potrzeb realizacji zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Świecie-Bydgoszcz-Cotoń”. Szczegóły
24.11.2017 Decyzja Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2017 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.15.2016, zmieniająca na wniosek strony decyzję Prezydenta Miasta Torunia z dnia 1 sierpnia 2014 r., znak: WGK.GO.6221.11.2014.RT, zmienioną decyzją Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29 września 2014 r., znak: WGK.GO.6221.11.1.2014.RT, udzielającą Panu Danielowi Błażejewskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą EURO-CERAMIKA Daniel Błażejewski, Jedwabno 20, 87-162 Lubicz Dolny pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenie zakładu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 75R w Toruniu. Szczegóły
« 1 2 3 4 84 85 86 »