Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
12.10.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr: 262/2, obręb 4 przy ul. Gogi, 46/18, obręb 51 przy ul. Rydygiera, 240/6, obręb 56 przy ul. Szosa Lubicka w Toruniu Szczegóły
12.10.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr: 299, obręb 32 przy ul. Fasolowej, 67/3, obręb 47 przy ul. Bukowej, 295, obręb 46 przy ul. Katarzynki, 678/11, obręb 32 przy ul. Krokusowej, 548/2, obręb 10 przy ul. Młodzieżowej w Toruniu Szczegóły
06.10.2017 Wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego Budowa przejazdu przez prawobrzeżny wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły w m. Rozgarty na terenie następujących działek: 72/4, 72/5 oraz 22/1 obręb Rozgarty 0015, gmina Grudziądz w ramach zadania „Autostrada płatna A1 Nowe Marzy – Czerniewice km 89+450 – 151+900. Odcinek I Nowe Marzy – Grudziądz, km 89+450 – 98+400.83. Przejazd przez wał rz. Wisły w m. Rozgarty”. Szczegóły
06.09.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Ostrowskiej, działka nr 34 KM 111/1 Szczegóły
02.10.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa kolidującego z wymianą przewodu wodociągowego, rosnącego na nieruchomości nr 202 (obręb 43) w pasie drogowym ul. Chrobrego w Toruniu Szczegóły
02.10.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew, rosnących na nieruchomości 82, 61/4 (obręb 23) przy ul. Szosa Bydgoska 58 w Toruniu Szczegóły
11.10.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 110/33, obręb 6 przy ul. Żeromskiego 6 w Toruniu Szczegóły
04.10.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 57/19, obręb 36 przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu Szczegóły
05.10.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 372, obręb 71 przy ul. Okrzei w Toruniu Szczegóły
10.10.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie działek geodezyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 68 (obszar osiedla Rudak B) w Toruniu Szczegóły
07.08.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Ostrowskiej we Włocławku, działka nr 34 KM 111/1 Szczegóły
29.09.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Bluszczowej we Włocławku, działka nr 158 KM 20 Szczegóły
07.07.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we Włocławku, przy A. Chopina 3/5, działka nr 1/ 2 KM 109 Szczegóły
18.09.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, zagrażających bezpieczeństwu mienia, rosnących na nieruchomości nr 46/3 (obręb 40) przy ul. Grudziądzkiej 192 w Toruniu Szczegóły
05.10.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 53 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.), kolidujących z budową Przedszkola Miejskiego, parkingu i zagospodarowaniem teren wokół przedszkola, rosnących na nieruchomości nr 178 (obręb 30), przy ul. Grasera 1-3 w Toruniu, Szczegóły
09.10.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Polnej 63 we Włocławku, działka nr 4/33, 4/36 Włocławek KM 105 oraz przy ul. Polnej 69-83 we Włocławku, działka nr 66/3 Włocławek KM 105 Szczegóły
31.08.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Bukowej 38/40 we Włocławku, działka nr 63/4, KM 51 Szczegóły
30.09.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Bukowej 38/40, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 63/4, KM 51 Szczegóły
22.08.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Sarniej we Włocławku, działka nr 8 KM 22 Szczegóły
22.09.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Sarniej we Włocławku, działka nr 8, KM 22 Szczegóły
« 1 2 3 4 78 79 80 »