Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
19.12.2018 Wniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych Zmiana zezwolenia na emisję dwutlenku węgla z instalacji sody kalcynowanej lekkiej i ciężkiej Szczegóły
19.12.2018 Wniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych Zmiana zezwolenia na emisję dwutlenku węgla z instalacji do produkcji węglanu sodowego oraz wodorowęglanu sodu Szczegóły
19.12.2018 Wniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych Zmiana zezwolenia na emisję dwutlenku węgla z instalacji Elektrociepłowni Inowrocław Szczegóły
27.02.2019 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 7/216, 7/234, obręb 132, nr 2/130, obręb 133 przy ulicy Matuszewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
22.02.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 143/1, obręb 0021 przy ulicy Komandosów w Bydgoszczy Szczegóły
18.02.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 49/2, obręb 140 przy ulicy Przy Lotnisku w Bydgoszczy Szczegóły
27.02.2019 Decyzja Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.21.2013.AMK, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.2.2017, z dnia 1 września 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.15.2017, z dnia 19 marca 2018 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.3.2018 oraz z dnia 23 sierpnia 2018 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.10.2018, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla SOLVAY Poland Sp. z o.o., ul. Walczaka 25, 66-407 Gorzów Wielkopolski na eksploatację instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki, zlokalizowanej we Włocławku, na terenie działek 22/1 (ul. Toruńska 380) oraz 19/5 (ul. Toruńska 382) w obszarze przemysłowym ANWIL S.A., w zakresie zmiany adresu siedziby prowadzącego instalację. Szczegóły
12.03.2019 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Paderewskiego 2 (dz. nr 576 obręb 70) w Toruniu Szczegóły
19.12.2018 Wniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych Zmiana zezwolenia na emisję dwutlenku węgla z instalacji Elektrociepłowni Szczegóły
08.03.2019 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących przy ul. Działowskiego 10 (dz. nr 53/32 obręb 52) w Toruniu Szczegóły
27.02.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 111, obręb 496 przy ulicy Brzozowej 28 w Bydgoszczy Szczegóły
11.02.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 26/8, obręb 202 przy ulicy Łukasiewcza w Bydgoszczy Szczegóły
24.01.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewu rosnących na nieruchomościach: nr 146/3 oraz nr 149/3 obręb 0085 przy ulicy Szubińskiej w Bydgoszczy Szczegóły
25.02.2019 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy Skwerze im. Lecha i Marii Kaczyńskich we Włocławku, działka nr 153 KM 50 Szczegóły
22.02.2019 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działek 8, 9 KM 55 we Włocławku Szczegóły
21.02.2019 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we Włocławku, przy ul. Toruńskiej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 65/7, KM 31 Szczegóły
15.02.2019 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy A.Chopina 3/5 we Włocławku, działka nr 1/2 KM 109 Szczegóły
11.03.2019 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
28.02.2019 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Ogniowej 2 we Włocławku, działka nr 39/2, KM 47 Szczegóły
27.02.2019 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Bojańczyka 24 we Włocławku, działka nr 114/4, KM 52 Szczegóły
« 1 2 3 4 176 177 178 »