Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
16.03.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 7/436 i 7/437 obręb 0132, przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy Szczegóły
15.03.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 5/2 obręb 0049, przy ul. Bronikowskiego 14 w Bydgoszczy Szczegóły
20.03.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 89/7 obręb 482, przy ul. Łomżyńskiej 35 w Bydgoszczy Szczegóły
01.03.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 103 obręb 0473 przy ul. Szarych Szeregów w Bydgoszczy Szczegóły
27.02.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 101 obręb 0065, przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy Szczegóły
06.03.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości nr 18/1, 19 ,20, 22, 23, 24, 25, 38/1, 39/1, 40/5, 40/10, 45/7, 46/1, 47/2, 54/2, 54/4, 55/2, 55/3, 56/1, 57/1, 60/2, 282/2 obręb 178, przy ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy Szczegóły
27.03.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 58 i 59 obręb 393, przy ul. Wańkowicza / Mikołaja Bołtucia w Bydgoszczy Szczegóły
27.02.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 5/18 obręb 0157, przy ul. Rupienica w Bydgoszczy Szczegóły
27.03.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 129 obręb 132, przy ul. Chemiczna 3 w Bydgoszczy Szczegóły
07.03.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 43 obręb 66, przy ul. Stawowej 8 w Bydgoszczy Szczegóły
21.03.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 4/87 obręb 137, przy ul. Świetlicowa w Bydgoszczy Szczegóły
13.03.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 42/1 obręb 112, przy ul. Ogrodowej 8 w Bydgoszczy Szczegóły
07.03.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 44 obręb 482, przy ul. Dunikowskiego 1 w Bydgoszczy Szczegóły
28.02.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 122/2 obręb 22, przy ul. Średniej 98 w Bydgoszczy Szczegóły
05.04.2017 Wniosek o wydanie decyzji Pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych oraz wprowadzanie do ziemi wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody na terenie gospodarstwa rolnego w Mrozowie gm. Sadki Szczegóły
10.04.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Osnowie gm. Chełmno, do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie (oczyszczalnia ścieków w Chełmnie) Szczegóły
30.03.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji sanitarnej do rzeki Lubieńki w km 30+103, odprowadzanie ww. wylotem ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków w Kłóbce oraz wznoszenie obiektów budowlanych i wykonanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na działce nr 55/2 obręb ewidencyjny 0020 Kłóbka Szczegóły
10.04.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Dziewińskiej 13A, 11C we Włocławku, działki nr 22/15, 22/19, KM 75 Szczegóły
04.04.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Wienieckiej we Włocławku, działka nr 13/21, KM 33 Szczegóły
11.04.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Nowomiejskiej 25 we Włocławku, działka nr 1/2, Włocławek KM 80 Szczegóły
« 1 2 3 4 56 57 58 »