Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
13.06.2019 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Lisek – Wysoka 11 we Włocławku, działka nr 1/38, Włocławek KM 40 Szczegóły
15.04.2019 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Willowej 8 we Włocławku, działki nr 71/152,72/72, Włocławek KM 7/2 Szczegóły
22.05.2019 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Papieżka 30b we Włocławku, działka nr 47/12, KM 102 Szczegóły
03.07.2019 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości: nr 28/1, obręb 0407 oraz nr 120/2, obręb 0406 przy ulicy Bieszczadzkiej w Bydgoszczy Szczegóły
03.07.2019 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości: nr 15/17, obręb 0039 przy ulicy Ryskiej w Bydgoszczy Szczegóły
03.07.2019 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości: nr 103, obręb 0473 przy ulicy Szarych Szeregów w Bydgoszczy Szczegóły
12.06.2019 Polityki, strategie, plany lub programy Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest narzędziem planowania przestrzennego koordynującym zamierzenia rozwojowe samorządu na szczeblu regionalnym. Zawartość planu wynika z art. 39 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Szczegóły
21.06.2019 Wniosek Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do chowu drobiu-brojlera kurzego, zlokalizowanej w miejscowości Redecz Krukowy 22 a, 87-880 Brześć Kujawski, powiat włocławski. Szczegóły
11.06.2019 Decyzja Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07 lipca 2005 roku, znak: WSiR-III-JK/6618/54/04/05 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji służącej do chowu świń, zlokalizowanej w miejscowości Radojewice 54, gmina Dąbrowa Biskupia, powiat inowrocławski Szczegóły
25.06.2019 Zgłoszenie Zgłoszenie instalacji Szczegóły
24.06.2019 Program ochrony środowiska przed hałasem Ochrona przed hałasem Szczegóły
29.05.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 129, obręb 173 przy ulicy Modrzewiowej 14 – Sułkowskiego w Bydgoszczy Szczegóły
10.06.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 14/75, obręb 0075 przy ulicy Szubińskiej 2 w Bydgoszczy Szczegóły
24.05.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 174, obręb 342 przy ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy Szczegóły
20.05.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 16/172, obręb 0019 przy ulicy Powstańców Warszawy 7 w Bydgoszczy Szczegóły
12.06.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 248/6, obręb 61, położonej przy ul. Ładnej w Toruniu Szczegóły
24.06.2019 Wniosek Zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2007 r., znak: WSRiRW/DW-I-EB/6618/6/07 ze zm. dla DRUMET Liny i Druty Sp. z o.o., ul. Polna 26/74, 87-800 Włocławek na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3 oraz instalacji do obróbki stali lub stopów żelaza, do nakładania powłok metalicznych z wsadem przekraczającym 2 tony wyrobów stalowych na godzinę. Szczegóły
07.06.2019 Decyzja Decyzja - zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31.05.2016 r., znak: ŚG-IV.7222.22.2014.SN, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych organicznych substancji chemicznych – tworzyw sztucznych, takich jak: polimery, syntetyczne włókna polimerowe i włókna oparte na celulozie, zlokalizowanej we Włocławku przy ul. Duninowskiej Szczegóły
17.06.2019 Wniosek o zmianę pozwolenia Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji energetycznej zlokalizowanej na terenie STRUGA S.A. w Jezuickiej Strudze 3, 88-111 Rojewo Szczegóły
25.04.2019 Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni zlokalizowanej przy ulicy Toruńskiej 222 we Włocławku, należącej do ANWIL S.A. Szczegóły
« 1 2 3 4 192 193 194 »