Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
23.04.2018 Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
10.04.2018 Projekt programu ochrony środowiska przed hałasem Ochrona przed hałasem Szczegóły
12.04.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 6/5, obręb 244 przy ulicy Jasinieckiej w Bydgoszczy Szczegóły
12.04.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 11/11, nr 9/11, obręb 207 przy ulicy Inwalidów w Bydgoszczy Szczegóły
20.04.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 81, obręb 342, nr 30/6, obręb 338 przy ulicy Pałubickiego oraz nr 30/7, obręb 338 przy ulicy Wardyńskiego w Bydgoszczy Szczegóły
18.04.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 5/24, obręb 313 przy ulicy Skalarowej 12 w Bydgoszczy Szczegóły
10.04.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 53/6, obręb 202 przy ulicy Aleja Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 37-37A w Bydgoszczy Szczegóły
11.04.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 132, obręb 176 przy ulicy Czerkaskiej 16 w Bydgoszczy Szczegóły
09.04.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 249, obręb 178 przy ulicy Sportowej w Bydgoszczy Szczegóły
22.03.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 53, obręb 231 przy ulicy Kaplicznej w Bydgoszczy Szczegóły
04.04.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 84/14, obręb 178 przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy Szczegóły
05.04.2018 Decyzja Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na usunięcie drzew Szczegóły
14.03.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Bolta 12 (dz. nr 58/10 obręb 59) w Toruniu Szczegóły
26.03.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Grunwaldzka 33/35 (dz. nr 76/2, 80/3 i 95 obręb 2) w Toruniu Szczegóły
26.03.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Moniuszki (dz. nr 230 obręb 9) w Toruniu Szczegóły
21.03.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Księżycowej 2-8/Turystycznej 53 (dz. nr 404/4 obręb 6) w Toruniu Szczegóły
21.08.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości nr 17, przy ul. Turystycznej 53 w Toruniu Szczegóły
30.08.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących, przy ul. Batorego 12, na zbiegu ulic Batorego i Bażyńskich w Toruniu Szczegóły
29.12.2017 Decyzja Wydanie zmiany decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Szczegóły
21.12.2017 Decyzja Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na usunięcie drzew Szczegóły
« 1 2 3 4 116 117 118 »