Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
19.06.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Szajnowicza 10, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 152, KM 72/1 Szczegóły
30.07.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we Włocławku, przy ul. Fredry, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 10/12, KM 74/2 Szczegóły
30.07.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Kaliskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 18/12, KM 74/2 Szczegóły
27.07.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Reymonta, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 127/1, KM 49/1 Szczegóły
30.07.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Sylwestra Kaliskiego (dz. nr 416/27 i 416/20 obręb 38) w Toruniu Szczegóły
12.08.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Gen. J. Bema 23/29 (dz. nr 118/1 i 211/1 obręb 2) w Toruniu Szczegóły
21.07.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Dybowska 6 (dz. nr 53 obręb 65) w Toruniu Szczegóły
24.07.2020 Wniosek Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2007 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/15/07 ze zm., na eksploatację instalacji do chowu brojlerów kurzych, w miejscowości Radunek 1, gmina Jeziora Wielkie Szczegóły
11.08.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 7/5, obręb 0281 przy ulicy Nowotoruńskiej w Bydgoszczy Szczegóły
11.08.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 26, obręb 0424 przy ulicy Brzegowej w Bydgoszczy Szczegóły
03.08.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 34, obręb 0171 przy ulicy Sułkowskiego w Bydgoszczy Szczegóły
20.08.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 194/2, obręb 0086 przy ulicy Kossaka w Bydgoszczy Szczegóły
11.08.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 9, obręb 0492 przy ulicy Karpackiej oraz nr 11/3, obręb 0131 przy ul. Glinki w Bydgoszczy Szczegóły
14.08.2020 Decyzja Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2005 r., znak: WSiR-III-JK/6618/43/04, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego: z dnia 5 lutego 2010 r., znak: ŚG.I.ak.760-1/20/09 oraz z dnia 16 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.16.2014.AK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji służącej do intensywnej hodowli świń – fermy trzody chlewnej zlokalizowanej w miejscowości Brześć, gmina Kruszwica Szczegóły
02.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 783 obręb 67 przy ul. Okólnej w Toruniu Szczegóły
31.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek Gminy Miasta Toruń o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości przy ul. Trzcinowej (dz. nr ew. 717, obręb 74), ul. Kwitnącej Jabłoni (dz. nr ew. 569/1, obręb 50), ul. Mocarskiego (dz. nr ew. 296/2 i 509/1, obręb 50), ul. Chrobrego(dz. nr ew. 21, obręb 48), ul. Grudziądzkiej (dz. nr ew. 608, obręb 10), ul. Żyznej (dz. nr ew. 853, obręb 29), ul. Bartkiewiczówny (dz. nr ew. 44/1, obręb 38), ul. Ślicznej (dz. nr ew. 245/20 obręb 61) w Toruniu Szczegóły
27.08.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Bażyńskich 9/17 (dz. nr 133/9 obręb 4) w Toruniu Szczegóły
26.08.2020 Decyzja Wniosek Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., ul. Rybaki 31/35 w Toruniu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 244/5, obręb 53 w Toruniu (ul. Kartuska) Szczegóły
21.07.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Dziewińskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 42/33, KM 75 Szczegóły
23.07.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Dziewińskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 22/38, KM 75 Szczegóły
« 1 2 3 4 247 248 249 »