Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
31.10.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 3/2, obręb 172 przy Skwerze Inwalidów Wojennych w Bydgoszczy Szczegóły
17.12.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Żelazne Wody 65, działka nr 12/49 KM 110 Szczegóły
11.12.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Żytniej, działka nr 49/7 KM 112/1 Szczegóły
15.11.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 156, obręb 368 przy ulicy Szosa Gdańska, nr 222, obręb 173 przy ulicy Aleja 11 Listopada oraz nr 137/39, obręb 177 przy ulicy Cichej w Bydgoszczy Szczegóły
29.11.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 17/2, obręb 0127 przy ulicy Gdańskiej 79 w Bydgoszczy Szczegóły
10.12.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 319 i 356, obręb 177 przy ulicy Kozietulskiego w Bydgoszczy Szczegóły
14.12.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Okólna 11 i ul. Okólna 11A (dz. nr 1126/3 obręb 70) oraz ul. Gustawa Orlicza-Dreszera 13 (dz. nr 138 i 141 obręb 71) w Toruniu Szczegóły
13.12.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonych w Toruniu: przy ul. Kościuszki 44, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 81, obręb 11, przy ul. Sobieskiego 13-15, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 8, obręb 55, przy ul. Chłopickiego 2, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 41/2, obręb 19, przy ul. Olsztyńska 124, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 25/2, obręb 53. Szczegóły
21.12.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonych w Toruniu oznaczonych ewidencyjnie numerem działki: 138/2, 100/5, 101/5, 38/1, 38/5, 38/4, 35/9, 35/8, 35/10, 53/3, 35/15, 53/6 obręb 23 oraz 42/4 obręb 21 Szczegóły
14.12.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 249, obręb 342 przy ulicy Wyszogrodzkiej w Bydgoszczy Szczegóły
14.12.2018 Wniosek o zmianę zezwolenia Wniosek Gminy Miasta Toruń o zmianę zezwolenia na usunięcie drzew - zmianę miejsca nasadzeń zastępczych drzew z nieruchomości nr 178, (obręb 30), przy ul. Grasera 1-3 w Toruniu, na działkę oznaczoną geodezyjnie numerem 150 (obręb 66) położoną przy ul. Strzałowej/Artyleryjskiej w Toruniu oraz zmianę gatunków i obwodów 53 sztuk drzew przeznaczonych do nasadzeń na 14 szt. drzew gatunku klon polny (Acer campestre L.), 31 szt. drzew gatunku brzoza rodawkowata (Betula pendula Roth), 8 szt. drzew gatunku sosna pospolita (Pinus sylvestris L.) o minimalnym obwodzie pnia na wysokości 100 cm wynoszącym 12 cm. Szczegóły
28.11.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 2/4, obręb 0474 przy ulicy Walecznych 4 w Bydgoszczy Szczegóły
28.11.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 1/2, obręb 223 przy ulicy Mokrej 13 w Bydgoszczy Szczegóły
20.12.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 9/12, obręb 80 przy ulicy Unii Lubelskiej w Bydgoszczy Szczegóły
11.12.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we Włocławku, przy ul. Brdowskiej 2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 16/17, KM 54 Szczegóły
20.12.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 4/14, obręb 137 przy ulicy Świetlicowej w Bydgoszczy Szczegóły
17.12.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 24/2, obręb 91 przy ulicy Biedaszkowo w Bydgoszczy Szczegóły
30.11.2018 Decyzja Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2017 r., znak: ŚG-III.7120.3.87.2017 zmienioną decyzją z dnia 26 marca 2018 r., znak: ŚG-III.7120.8.6.2018 zezwalającej na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Lisek – Wysoka we Włocławku, oznaczonej ewidencyjnie numerami działek 1/9, 1/13, 1/15, 1/17, 1/19, 1/20, 1/22, 1/27, 1/28, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, Włocławek KM 40 Szczegóły
07.12.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Sucharskiego 16, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 161, KM 72/1 Szczegóły
13.12.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 149, obręb 0353 przy ulicy Agrestowej w Bydgoszczy Szczegóły
« 1 2 3 4 5 168 169 170 »