Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
25.06.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Szosa Chełmińska 254/258 (dz. nr 182/1 obręb 29) w Toruniu Szczegóły
19.06.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Reja 68 (dz. nr 22 obręb 5) w Toruniu Szczegóły
03.07.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych przy ul. Konstytucji 3 Maja/Teligi (dz. nr 128/11, 248/2, 248/22, 259/35, 396/8 obręb 46, dz. nr 56/3 obręb 47, dz. nr 662/2, 663/1 obręb 53, dz. nr 26/3 obręb 59) w Toruniu Szczegóły
28.06.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego przy ul. św. Antoniego (dz. nr 442, obręb 31) w Toruniu Szczegóły
04.06.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego przy ul. Szosa Chełmińska 254/258 (dz. nr 182/1, obręb 29) w Toruniu Szczegóły
16.05.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego przy ul. Reja 68 (dz. nr 22, obręb 5) w Toruniu Szczegóły
24.04.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych przy ul. Żółkiewskiego 40-46 (dz. nr 122/4, obręb 56) w Toruniu Szczegóły
09.07.2018 Wniosek o wydanie decyzji zmiany pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2015 r., znak: ŚG-I.7222.43.2014/MB, wydanego dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o. o., ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Niedźwiedź, gm. Dębowa Łąka. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
28.06.2018 Wniosek o wygaszenie decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
19.06.2018 Decyzja Udzielenie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Szczegóły
12.06.2018 Decyzja Wygaszenie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2007 roku, znak: WSRiRW/DW-I-EB/6618/29/07, zmienionego decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2008 roku, znak: ŚG.I.ak.760-1/3/08 oraz z dnia 16 marca 2016 roku, znak: ŚG-IV.7222.68.2014.AK, udzielającego Ośrodkowi Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w Chodeczku pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu i hodowli świń o więcej niż 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg – Zakładu Tuczu Trzody Chlewnej zlokalizowanego w miejscowości Chodeczek Szczegóły
01.03.2018 Decyzja Decyzja zmieniająca pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji sektorowych zlokalizowanych na terenie zakładu Gamet S.A. położonego w Toruniu przy ulicy Chrzanowskiego 33 Szczegóły
22.06.2018 Decyzja Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.8.2016.SN, zmienionej decyzją z dnia 20 kwietnia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.3.2017, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla PGE Toruń S.A, ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń (dawniej: EDF Toruń S.A.) na eksploatację instalacji do wytwarzania energii i paliw - do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Ceramicznej. Szczegóły
29.05.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach: nr 2, 5, obręb 268 oraz nr 74, obręb 287 przy ulicy Chemicznej w Bydgoszczy Szczegóły
07.06.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości nr 259/4, obręb 343 przy ulicy Sikorskiego 2 w Bydgoszczy Szczegóły
09.06.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach: nr 301/34, nr 301/36, nr 302/16, nr 302/17, obręb 178 przy ulicy Jurasza w Bydgoszczy Szczegóły
11.06.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 10, obręb 395 przy ulicy Piwnika-Ponurego 10 w Bydgoszczy Szczegóły
15.06.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 5/1, obręb 211 przy ulicy Sandomierskiej w Bydgoszczy Szczegóły
08.06.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 71, obręb 77 przy ulicy Kanałowej 11 w Bydgoszczy Szczegóły
08.06.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 17/2, obręb 279 przy ulicy Szpitalnej 19 w Bydgoszczy Szczegóły
« 1 2 3 4 5 127 128 129 »