Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
05.09.2017 Wydanie zmiany zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych Decyzja zmieniająca zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych, dla instalacji do produkcji papieru, należącej do Mondi Świecie S.A., zlokalizowanej przy ulicy Bydgoskiej 1 w Świeciu Szczegóły
25.09.2017 Wniosek o wydanie decyzji Zmiana oznaczenia prowadzącego instalację, zmiana gospodarki wodnej Szczegóły
12.06.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości nr 736/4, obręb 32 w Toruniu (ul. Szosa Chełmińska) Szczegóły
01.08.2017 Wniosek o wydanie decyzji - pozwolenia na wytwarzanie odpadów Wytwarzanie odpadów Szczegóły
30.01.2017 Wniosek o wydanie decyzji - pozwolenia na wytwarzanie odpadów Wytwarzanie odpadów Szczegóły
23.01.2017 Wniosek o zmianę decyzji - pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów Wytwarzanie, przetwarzanie odpadów Szczegóły
06.11.2017 Wniosek o zmianę decyzji - pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów Wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów Szczegóły
12.12.2017 Decyzja Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.20.2014.AJ, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla Odlewni Żeliwa LISIE KĄTY Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Sp. j., Lisie Kąty 7, 86-302 Grudziądz 4, na eksploatację instalacji do odlewania stali lub stopów żelaza o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę zlokalizowanej w miejscowości Lisie Kąty. Szczegóły
11.12.2017 Decyzja Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.2.25.2016.AK udzielająca pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji służącej do chowu trzody chlewnej ̶ Fermy Trzody Chlewnej, zlokalizowanej w miejscowości Słupy, gmina Tuchola, powiat tucholski Szczegóły
22.12.2017 Wniosek o zmianę decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
12.12.2017 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
12.12.2017 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
18.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości 148/3 (obręb 2) przy ul. Szosa Chełmińska 75B w Toruniu (ŚG-III.7120.1.134.2017) Szczegóły
11.12.2017 Decyzja Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.27.2013.MC ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla MONDI ŚWIECIE S.A. na eksploatację instalacji: do produkcji mas włóknistych z drewna lub innych materiałów włóknistych oraz do produkcji papieru, elektrociepłowni (EC), składowiska odrzutu pokaustyzacyjnego, składowiska żużla i popiołu, zlokalizowanej przy ul. Bydgoskiej 1 w Świeciu. Szczegóły
22.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr: 133/1, 133/5, 133/6, 133/8, 133/9, 135/1, 137, 150, 330/3 (obręb 4) przy ul. Gogi, Kościuszki, Bażyńskich w Toruniu Szczegóły
08.11.2017 Decyzja pozwolenie wodnoprawne Pobór wód z rzeki Gąsawka – numer ewidencyjny działki 870, obręb Rynarzewo, gmina Szubin dla potrzeb realizacji zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Świecie- Bydgoszcz-Cotoń”. Szczegóły
05.12.2017 Decyzja pozwolenie wodnoprawne Pobór wód ze strugi Gruczno-Luszkówko – numer ewidencyjny działki 197/2, obręb Gruczno, gmina Świecie dla potrzeb realizacji zadania pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy- Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego z podziałem na 3 części: Część 2 Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km”. Szczegóły
17.11.2017 Decyzja pozwolenie wodnoprawne Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące nad rzeką Noteć w km 116+410 rurociągu kanalizacji sanitarnej oraz budowę kanalizacji sanitarnej na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Noteci na terenie działek o numerach ewid.: 470/1, 456/2, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464/3, 464/4, 464/5, 465/1, 465/2, 466/1, 466/2, 467/2, 468/8, 455/1, 515, 514, 456/1, 468/7 w miejscowości Łabiszyn, gmina Łabiszyn w ramach realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji w m. Łabiszyn – etap II”. Szczegóły
28.11.2017 Wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego Wykonanie urządzeń wodnych, tj. zbiornika infiltracyjnego, wylotów kanalizacji deszczowej do rowów drogowych, wylotów kanalizacji deszczowej do zbiorników infiltracyjnych, wylotu ścieku skarpowego do rowu drogowego, rowów drogowych nieszczelnych oraz szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowów drogowych oraz ziemi dla potrzeb realizacji zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego; Odcinek 4 Tryszczyn (bez węzła) – Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km”. Część 2 Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km Rondo na DK nr 80 (skrzyżowanie z DD nr 27 i DD nr 29) Szczegóły
20.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 83 i 157/2 (obręb 5) przy ul. Fałata 88/90 w Toruniu Szczegóły
« 1 2 3 4 5 88 89 90 »