Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
04.03.2020 Wniosek o zmianę decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
27.07.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 21/1, obręb 145 w Grudziądzu. Szczegóły
24.07.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 20/84, obręb 148 w Grudziądzu. Szczegóły
14.07.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 204/58, obręb 162 w Grudziądzu. Szczegóły
20.08.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 49/16, obręb 160 w Grudziądzu. Szczegóły
24.08.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 146, obręb 26 w Grudziądzu. Szczegóły
12.08.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 18/2, obręb 106 w Grudziądzu. Szczegóły
19.08.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 1/1, obręb 087 w Grudziądzu. Szczegóły
15.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach nr 134/6 i 123, obręb 141 w Grudziądzu. Szczegóły
15.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 6/1, obręb 154 w Grudziądzu. Szczegóły
26.08.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 36/5, obręb 015 w Grudziądzu. Szczegóły
10.08.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 181/2, obręb 109 w Grudziądzu. Szczegóły
07.09.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek Gminy Miasta Toruń - Miejski Zarząd Dróg w Toruniu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości nr 263, 259/35, 259/3, 128/11, 248/22, 248/2 (obręb 46) oraz krzewów z terenu nieruchomości nr 167/3 (obręb 45) przy ulicy Chrzanowskiego w Toruniu. Szczegóły
18.09.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek Gminy Miasta Toruń o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości przy ul. Osikowej (dz. nr ew. 127, 130, 131, obręb 50) w Toruniu. Szczegóły
24.09.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości przy ul. Turystycznej 19 (dz. nr 106 obręb 61) w Toruniu Szczegóły
21.09.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej 192 (dz. nr 46/3 obręb 40) w Toruniu Szczegóły
22.04.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Prymasa Stanisława Karnkowskiego we Włocławku, działka nr 42, KM 44 Szczegóły
20.07.2020 Decyzja Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2020 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.17.2019, zmieniająca na wniosek strony decyzję z dnia 17 września 2014 r., znak: ŚG.I.7221.21.2013/14.MC/TW udzielającą Scholz Recycling Polska Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie działki o numerze ewid. 19/11, położonej przy ul. Waryńskiego 76, 86-300 Grudziądz Szczegóły
07.05.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Zakręt we Włocławku, działka nr 117/4, KM Rózinowo Szczegóły
22.04.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Leśnej 53a we Włocławku, działka nr 89/2, KM 83 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 251 252 253 »