Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
21.06.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych przy ul. Wały gen. Sikorskiego (dz. nr 17 obręb 14) i ul. Rybaki (dz. nr 327/1 obręb 12) w Toruniu Szczegóły
12.06.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego przy ul. Gdańska, na działce nr 313 w obrębie 53 w Toruniu Szczegóły
09.05.2018 Wniosek o udzielenie decyzji Wniosek o udzielenie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji zbiorników materiałów sypkich (skrobi) oraz instalacji odciągu do odsysania pyłów powstających w trakcie cięcia sklejonych arkuszy tektury zlokalizowanych na terenie zakładu Schumacher Packaging przy ulicy Parkowej 56 w Grudziądzu Szczegóły
27.04.2018 Wniosek o zmianę decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
28.06.2018 Projekt programu ochrony środowiska przed hałasem Województwo Kujawsko-Pomorskie Szczegóły
12.02.2018 Wniosek Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.14.2015.AMK zmienionej decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2016 r., znak: ŚG-IW.7222.1.19.2016.AMK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do produkcji sody i produktów sodopochodnych, składającej się z linii do produkcji sody kalcynowanej lekkiej i ciężkiej oraz linii do produkcji wapna posodowego, instalacji do składowania odpadów, instalacji do produkcji soli oraz instalacji kolei linowo-towarowej do transportu kamienia wapiennego, zlokalizowanych na terenie Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie. Szczegóły
07.06.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 207, obręb 487 przy ulicy Redłowskiej w Bydgoszczy Szczegóły
07.06.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 119, obręb 0068 przy ulicy Władysława IV, nr 120, obręb 0068 przy ulicy Stawowej, nr 7/1, obręb 0073 przy ulicy Szubińskiej oraz nr 196, obręb 0076 przy ulicy Wincentego Pola w Bydgoszczy Szczegóły
17.05.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 16/17, obręb 208 przy ulicy Łęczyckiej oraz nr 135/4, obręb 206 przy ulicy Kijowskiej w Bydgoszczy Szczegóły
07.06.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 9, obręb 378, nr 10, obręb 377, nr 4/1, obręb 376 przy ulicy Zamczysko oraz nr 36, obręb 386 przy ulicy Pod Skarpą w Bydgoszczy Szczegóły
07.06.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 34, obręb 0174 przy ulicy Sułkowskiego w Bydgoszczy Szczegóły
04.06.2018 Decyzja Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2013 r., znak: ŚG-IV.7222.6.2013 ze zm. udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla CIECH Pianki Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz na eksploatację instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych: organicznych substancji chemicznych, tworzyw sztucznych, takich jak: polimery, syntetyczne włókna polimerowe i włókna oparte na celulozie, tj. dla instalacji do produkcji pianek PUR, zlokalizowanej na terenie CIECH Pianki Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy. Szczegóły
18.06.2018 Wniosek Zmiana pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2011 r., znak: ŚG.I.mc.7624/43/10 ze zm. dla instalacji wchodzących w skład Obszaru Produkcji Tworzyw Sztucznych ANWIL S.A., Wytwórnia Chloru i Ługu Sodowego, Instalacja chloru i ługu sodowego i Instalacja sody kaustycznej. Instalacje sklasyfikowane zgodnie z pkt 4.2 lit. a) i c) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169). Szczegóły
24.05.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 6/5, obręb 244 przy ulicy Jasinieckiej w Bydgoszczy Szczegóły
24.05.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 11/3 i 9/10, obręb 207 przy ulicy Inwalidów w Bydgoszczy Szczegóły
24.05.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 152, obręb 98 przy ulicy Zbożowy Rynek w Bydgoszczy Szczegóły
23.05.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 53/6, obręb 202 przy ulicy Aleja Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Bydgoszczy Szczegóły
28.05.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 16/179, obręb 119 przy ulicy Skromnej 6 w Bydgoszczy Szczegóły
28.05.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 23, obręb 146 przy ulicy Markwarta w Bydgoszczy Szczegóły
30.05.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 111, obręb 496 przy ulicy Brzozowej 28 w Bydgoszczy Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 126 127 128 »