Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
10.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 116/4, obręb 141 w Grudziądzu (ul. Pocztowa) Szczegóły
26.07.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 173, obręb 26 w Grudziądzu (ul. Piłsudskiego) Szczegóły
25.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 23, obręb 119 w Grudziądzu (ul. Miłoleśna) Szczegóły
19.07.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 54/2, obręb 47 w Grudziądzu (ul. Al. 23 Stycznia) Szczegóły
19.07.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 58, obręb 56 w Grudziądzu (ul. Moniuszki) Szczegóły
20.07.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 10/12, obręb 96 w Grudziądzu (ul. Bora - Komorowskiego) Szczegóły
20.07.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 34/2, obręb 57 w Grudziądzu (ul. Marsz. Ferdynanda Focha) Szczegóły
25.07.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 65/1 (obręb 18) przy ul. Uniwersyteckiej i ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Toruniu (ŚG-III.7120.1.80.2018) Szczegóły
28.08.2018 Wniosek o zmianę zezwolenia Wniosek o zmianę zezwolenia na usunięcie drzew - zmiany gatunku drzew przewidzianych do nasadzeń zastępczych, które posadzić należy na terenie nieruchomości nr 32/25, obręb 45 przy ul. Płaskiej w Toruniu. Szczegóły
31.08.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na terenie działek oznaczonych geodezyjnie nr 740/1, 736/4 (obręb 32) położonych przy ul. Szosa Chełmińska 220 w Toruniu. Szczegóły
31.08.2018 Decyzja Wniosek o zmianę zezwolenia na usunięcie drzew dotyczący zamiany drzewa przeznaczonego do usunięcia rosnącego na działce nr 32/16, obręb 77 położonej przy ul. Poznańskiej 296C w Toruniu. Szczegóły
18.09.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości nr 598/2, obręb 66 przy ul. Łódzkiej w Toruniu Szczegóły
22.08.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Wienieckiej we Włocławku, działka nr 13/21 Włocławek KM 33 Szczegóły
25.07.2018 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego Wytwarzanie odpadów. Szczegóły
04.09.2018 Decyzja Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2018 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.2.2018, zmieniająca na wniosek strony decyzję Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 2 lutego 2015 r., znak: ŚG.I.7243.48.2014.TW, udzielającą Panu Krzysztofowi Bonieckiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą P.W. ROBAC Krzysztof Boniecki, ul. Błękitna 6, 85-370 Bydgoszcz, pozwolenia na wytwarzanie oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie zakładu w Paterku przy ul. Przemysłowej 9, 89-100 Nakło nad Notecią. Szczegóły
04.09.2018 Decyzja Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2018 r., znak: ŚG-I-G.7244.20.2018, udzielająca Impresa Pizzarotti & C.S.P.A Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa zezwolenia na przetwarzanie odpadów – odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami, polegający na wypełnianiu odpadami wyrobiska powstałego po eksploatacji złoża kruszywa naturalnego – piasków skaleniowo-kwarcowych „KOZŁOWO V”, położonego na terenie działek nr 440/5 i 449, w m. Kozłowo, gmina Świecie, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie. Szczegóły
20.08.2018 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego Wytwarzanie odpadów Szczegóły
14.08.2018 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego Wytwarzanie odpadów Szczegóły
10.09.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Bartnickiej we Włocławku, działka nr 1/159, Michelin KM 14 Szczegóły
02.08.2018 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego Wytwarzanie odpadów Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 149 150 151 »