Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
05.08.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we Włocławku, przy ul.Płockiej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 11/64, KM 94 Szczegóły
05.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 63/1, obręb 0223 przy ulicy Nowotoruńskiej w Bydgoszczy Szczegóły
05.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 4/35, obręb 0131 przy ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy Szczegóły
14.08.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Równinna (dz. nr 123/1 obręb 45), ul. Targowa (dz. nr 114 i 184 obręb 56) i ul. Wojska Polskiego (dz. nr 36 obręb 11) w Toruniu Szczegóły
05.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 20/3, obręb 0340 przy ulicy Swobodnej w Bydgoszczy Szczegóły
20.07.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 75/7, obręb 0202 przy ulicy Baczyńskiego w Bydgoszczy Szczegóły
07.07.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 198, obręb 0076 przy ul. Wincentego Pola; nr 1, obręb 0055 przy ulicy Nakielskiej oraz nr 10/15, obręb 0044 przy ulicy Wierzbowej w Bydgoszczy Szczegóły
13.07.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 16, obręb 0488 przy ulicy Słowiańskiej w Bydgoszczy Szczegóły
02.09.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 3/2, obręb 0049 przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy Szczegóły
02.09.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 44/2, obręb 0256 przy ul. Witebskiej w Bydgoszczy Szczegóły
02.09.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 92/12, obręb 0339 przy ul. Skarżyńskiego w Bydgoszczy Szczegóły
27.07.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Grudziądzkiej 161-165 (dz. nr 307 i 351/2 obręb 38) w Toruniu Szczegóły
22.06.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Forteczna (dz. nr 167 obręb 30), ul. Plebiscytowa (dz. nr 292 obręb 74) i ul. Łączna (dz. nr 723 obręb 71) w Toruniu Szczegóły
06.08.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Grudziądzkiej 192 (dz. nr 46/3 obręb 40) w Toruniu Szczegóły
10.09.2020 Wniosek Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.12.2016.SN udzielającej „MEDOS” Marian Buławka, Ewa Buławka Spółka Jawna, ul. Magazynowa 3, 86-200 Chełmno pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej w Chełmnie przy ul. Magazynowej 3 Szczegóły
26.11.2019 Wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów Wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie Szczegóły
30.04.2020 Decyzja Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.7.2019, zmieniająca na wniosek strony decyzję z dnia 19.01.2015 r. znak ŚG-I.7221.43.2014.DM udzielającą Panu Jerzemu Skorupskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-ZŁOM Skorupski Jerzy, Dubielno 69A, 86-221 Papowo Biskupie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie działki o numerze ewid. 49, obręb 0001 Dubielno Szczegóły
10.12.2018 Decyzja Decyzja ŚG-I-G.7243.1.17.2019 z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniająca na wniosek strony decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.12.2014 r., znak ŚG-I.7221.12.2014.RK udzielającą Panu Adamowi Kula, Panu Maciejowi Kula prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „mamAUTO” Adam Kula, Maciej Kula pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z punktem zbierania złomu w Starorypinie Rządowym 29A, gm. Rypin, na działce o nr ewid. 7/1. Szczegóły
08.07.2019 Wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów Wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie Szczegóły
02.07.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Krętej 4 we Włocławku, działka nr 21/1, KM 111/1 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 251 252 253 »