Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
03.01.2018 Decyzja Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na usunięcie drzew. Szczegóły
03.01.2018 Decyzja Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na usunięcie drzew. Szczegóły
05.04.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych przy ul. Lisia (dz. nr 433 obręb 31) i ul. Kniaziewicza (dz. nr 119 obręb 65) w Toruniu Szczegóły
06.04.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych przy ul. Fałata 88/90 (dz. nr 83 i 157/2 obręb 5) w Toruniu Szczegóły
27.03.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych przy ul. Batorego 17/19 (dz. nr 86/15 obręb 11) w Toruniu Szczegóły
27.03.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych przy ul. Konstytucji 3 Maja 14 (dz. nr 50/12 obręb 58) w Toruniu Szczegóły
27.03.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych przy ul. Sucharskiego 2 (dz. nr 132/2 obręb 11) w Toruniu Szczegóły
27.03.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych przy ul. Legionów 210 (dz. nr 510/21 obręb 38) w Toruniu Szczegóły
23.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego przy ul. Moniuszki (dz. nr 230 obręb 9) w Toruniu Szczegóły
16.02.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Jasnej we Włocławku, działka nr 75/2 KM 59 Szczegóły
26.02.2001 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Laskowej we Włocławku, działka nr 28 KM 19 Szczegóły
25.01.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we Włocławku przy ul. Grodzkiej, działka nr 26 KM 071 Szczegóły
05.03.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Kruszyńskiej we Włocławku, działka nr 10/16 KM 75 Szczegóły
28.02.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Chmielnej we Włocławku, działka nr 71/95 KM 51 Szczegóły
27.09.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie położonym przy ul. Szosa Okrężna w Toruniu Szczegóły
26.09.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Turystycznej na działkach geodezyjnych nr 321/1, 423, 464, 531, 511 obręb 61, dz. nr 81 obręb 62 w Toruniu Szczegóły
26.09.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Chabrowej na działce nr 676 w obrębie 32 w Toruniu Szczegóły
09.11.2017 Wniosek o zmianę decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego Wytwarzanie odpadów Szczegóły
07.12.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 167/2, obręb 99 przy ulicy Ugory 42 w Bydgoszczy Szczegóły
15.03.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 14/44, obręb 210 przy ulicy Toruńskiej 276a w Bydgoszczy Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 116 117 118 »