Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
10.11.2021 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
15.09.2021 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. M. Skłodowskiej-Curie (nr działki 132/2, obręb 47) w Toruniu Szczegóły
20.08.2021 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr działki 36/29, 35/9 obręb 54 w Toruniu Szczegóły
14.06.2021 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach przy ul. Hallera 79 (nr działki 2 i 4, obręb 72) w Toruniu Szczegóły
09.11.2021 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Szosa Okrężna 19 (nr działki 181/9, obręb 21) w Toruniu Szczegóły
12.10.2021 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Podmokłej 8, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 71 Włocławek KM 11 Szczegóły
12.10.2021 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we Włocławku, przy ul. Lipnowskiej 20, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 12/4 Włocławek KM 9/1
Szczegóły
02.11.2021 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Zielony Rynek działka nr 146/9 Włocławek KM 50

Szczegóły
10.11.2021 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości
przy ul. Spacerowej we Włocławku, działka nr 57/3 Włocławek KM 9/1
Szczegóły
01.09.2021 Decyzja Wniosek o uchylenie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.08.2021 r. numer: ŚG-III.7120.3.48.2021 Szczegóły
25.08.2021 Wniosek o uchylenie decyzji Wniosek o uchylenie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r., znak: ŚG-III.7120.3.48.2021 zezwalającej firmie Biuro Projektów A-Propol na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Lisek we Włocławku, oznaczonej ewidencyjnie numerami działek 1/1,1/25,1/32,1/38,22/2 Włocławek KM 40 Szczegóły
09.11.2021 Decyzja Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2021 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.15.2021, udzielająca PR Plastics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 8792671807, REGON 341496474), ul. Plaska 36, 87-100 Toruń pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, na terenie zakładu w Toruniu przy ul. Płaskiej 24-36, 87-100 Toruń, na działkach o numerach ewidencyjnych 18/2, 19/1, 20/2, 32/11, 148/6, 148/8 obręb 45 m. Toruń. Szczegóły
17.11.2021 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego Wytwarzanie odpadów Szczegóły
08.11.2021 Decyzja Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.10.2020 r., znak: ŚG-III.7120.1.108.2020 zezwalającej na usunięcie drzew rosnących przy ul. Szosa Lubicka 137 (dz. nr 5/6, obręb 52) w Toruniu Szczegóły
02.11.2021 Decyzja Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.10.2020 r., znak: ŚG-III.7120.1.107.2020 zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Władysława Łokietka (dz. nr 109/3 obręb 48) w Toruniu Szczegóły
10.11.2021 Decyzja Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.07.2020 r., znak: ŚG-III.7120.1.62.2020 zezwalająca na usunięcie drzew rosnących przy ul. Poznańskiej 296c (dz. nr 32/16, obręb 77) w Toruniu Szczegóły
12.11.2021 Decyzja Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.10.2020 r., znak: ŚG-III.7120.1.101.2020 zezwalająca na usunięcie drzew rosnących przy ul. Osikowej (dz. nr 127, 130, 131, obręb 50) w Toruniu Szczegóły
26.10.2021 Decyzja Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.08.2021 r., znak: ŚG-III.7120.1.56.2021 zezwalająca na usunięcie drzew rosnących przy ul. Żwirki i Wigury (dz. nr 57/20, obręb 36) w Toruniu Szczegóły
04.11.2021 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 31/1, obręb 057 w Grudziądzu Szczegóły
26.10.2021 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury 1 (dz. nr 57/20, obręb 36) w Toruniu Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 322 323 324 »