Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
25.05.2017 Wniosek Wydanie pozwolenia zintegrowanego dla STRUGA S.A., Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo, na eksploatację instalacji do unieszkodliwiania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę. Szczegóły
28.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 3/2, obręb 49 przy ulicy Nakielskiej 84 w Bydgoszczy Szczegóły
18.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości: nr 14/4 obręb 111 przy ulicy Warszawskiej 2 w Bydgoszczy Szczegóły
24.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów rosnących na nieruchomości nr 369/1, obręb 339 przy ulicy Andersena w Bydgoszczy Szczegóły
20.09.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości: nr 5/3, obręb 146 przy ulicy Piotrowskiego 15 w Bydgoszczy Szczegóły
21.05.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych przy ul. Stokrotkowej, na działce nr 336 w obrębie 32 w Toruniu Szczegóły
21.05.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych przy ul. Morcinka 13, na działce nr 33 w obrębie 9 w Toruniu Szczegóły
25.04.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Gagarina 2-16 (dz. nr 2/4 obręb 5) w Toruniu Szczegóły
13.06.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Morcinka 13 (dz. nr 33 obręb 9) w Toruniu Szczegóły
08.09.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 161, obręb 173 przy ulicy Jarzębinowej 4 w Bydgoszczy Szczegóły
08.09.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 115/4, obręb 173 przy ulicy Świerkowej 8 / Bukowej w Bydgoszczy Szczegóły
08.09.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości: nr 206, obręb 173 przy ulicy Świerkowej / Bukowa 9 w Bydgoszczy Szczegóły
08.09.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości: nr 14, obręb 174 przy ulicy Modrzewiowej 23 w Bydgoszczy Szczegóły
08.09.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości: nr 112, obręb 173 przy ulicy Modrzewiowej w Bydgoszczy Szczegóły
08.09.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 5/12, obręb 235 przy ulicy Przemysłowej 28 w Bydgoszczy Szczegóły
11.05.2018 Wniosek o zmianę decyzji - pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów Wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów Szczegóły
11.06.2018 Decyzja Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2018 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.3.2018, zmieniająca w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2017 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.12.2016, udzielającą Pani Katarzynie Blum prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Autokasacja CARSCRAP Katarzyna Blum, ul. Długa 3, 89-121 Ślesin, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w m. Ślesin, przy ul. Długiej 6, na działce nr 512, obręb Ślesin 0016. Szczegóły
22.11.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 40/13, obręb 217 przy ulicy Fordońskiej 163a w Bydgoszczy Szczegóły
09.04.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. P.O.W. 31 we Włocławku, działka nr 79/2, KM 52 Szczegóły
29.05.2018 Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem Ochrona przed polami elektromagnetycznymi Ochrona kopalin Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego Wytwarzanie odpadów Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 126 127 128 »