Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
10.06.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Grodzkiej we Włocławku, działka nr 14, KM 2 Szczegóły
03.01.2019 Wniosek Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2017 roku, znak: ŚG-I-W.7222.2.16.AK – pozwolenia zintegrowanego, udzielonego na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej w miejscowości Borucin Kolonia, gmina Osięciny, powiat radziejowski Szczegóły
03.07.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek Gminy Miasta Toruń o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości dz. nr 100, obręb 5 przy ul. Gagarina w Toruniu (znak sprawy - ŚG-III.7120.1.78.2020) Szczegóły
11.09.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek Gminy Miasta Toruń o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości przy ul. Osadniczej (dz. nr ew. 100, obręb 69), ul. Dybowskiej (dz. nr ew. 14, obręb 66 oraz dz. nr ew. 92, obręb 65), ul. Szosa Okrężna (dz. nr ew. 79, obręb 21) w Toruniu Szczegóły
17.09.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 223/3, obręb 47, położonej przy ul. Klonowej w Toruniu Szczegóły
28.08.2020 Toruń, Gmina Miasta Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie Wniosek Gminy Miasta Toruń o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości przy ul. Mossakowskiego (dz. nr ew. 50/16 i 91/16, obręb 58) w Toruniu. Szczegóły
17.07.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Dworcowa (dz. nr 167/4 obręb 48) i przy ul. Szosa Chełmińska (dz. nr 130 obręb 9) w Toruniu Szczegóły
15.07.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Krynickiej (dz. nr 292/2 obręb 53) w Toruniu Szczegóły
10.07.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Skrzyńskiego (dz. nr 230 obręb 18) w Toruniu Szczegóły
22.07.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Gościnnej (dz. nr 253/37 obręb 61) w Toruniu Szczegóły
29.06.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we Włocławku, przy ul. Duninowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 3/4, KM 100 Szczegóły
21.05.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Dziewińskiej 9 we Włocławku, działka nr 42/32, KM 75 Szczegóły
19.06.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Szajnowicza 10, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 152, KM 72/1 Szczegóły
30.07.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we Włocławku, przy ul. Fredry, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 10/12, KM 74/2 Szczegóły
30.07.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Kaliskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 18/12, KM 74/2 Szczegóły
27.07.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Reymonta, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 127/1, KM 49/1 Szczegóły
30.07.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Sylwestra Kaliskiego (dz. nr 416/27 i 416/20 obręb 38) w Toruniu Szczegóły
12.08.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Gen. J. Bema 23/29 (dz. nr 118/1 i 211/1 obręb 2) w Toruniu Szczegóły
21.07.2020 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Dybowska 6 (dz. nr 53 obręb 65) w Toruniu Szczegóły
24.07.2020 Wniosek Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2007 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/15/07 ze zm., na eksploatację instalacji do chowu brojlerów kurzych, w miejscowości Radunek 1, gmina Jeziora Wielkie Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 251 252 253 »