Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
24.11.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, zlokalizowanego na nieruchomości nr 445 (obręb 31) w pasie drogowym przy ul. Wilczej 10 w Toruniu, kolidującego z budową zjazdu na działkę nr 396 (obręb 31) do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego Szczegóły
27.11.2017 Wniosek o wydanie zmiany zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych Zmiana zezwolenia na emisję dwutlenku węgla dla instalacji Elektrociepłowni Szczegóły
31.10.2017 Wniosek o wydanie zmiany zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych Zmiana zezwolenia na emisję dwutlenku węgla dla instalacji do produkcji papieru Szczegóły
31.10.2017 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
17.11.2017 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
17.11.2017 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
20.11.2017 Decyzja Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.24.2015.SN, zmienionej decyzją z dnia 7 października 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.13.2016.SN, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do wytwarzania energii i paliw do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, zlokalizowanej na terenie Oddziału Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – Elektrociepłownia Bydgoszcz II, przy ul. Energetycznej 1 w Bydgoszczy Szczegóły
17.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji Pobór wód podziemnych na cele rolnicze i socjalno-bytowe z utworów czwartorzędowych ze studni nr 1 zlokalizowanej na działce nr 1130/2, obręb ewid. 0001 Solec Kujawski oraz ustanowienie terenu strefy ochrony bezpośredniej dla ww. studni Szczegóły
20.11.2017 Decyzja Legalizacja urządzenia wodnego, tj. studni chłonnej zlokalizowanej na działce nr 44, obręb ewidencyjny Szarlej, służącej do wprowadzania do ziemi, wód opadowych lub roztopowych z terenu fermy w Szarleju Szczegóły
20.11.2017 Decyzja Legalizacja urządzenia wodnego, tj. studni chłonnej zlokalizowanej na działce nr 44, obręb ewidencyjny Szarlej, służącej do wprowadzania do ziemi, wód opadowych lub roztopowych z terenu fermy w Szarleju Szczegóły
13.11.2017 Decyzja pozwolenie wodnoprawne Budowa przejazdu przez prawobrzeżny wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły w m. Rozgarty na terenie następujących działek: 72/4, 72/5 oraz 22/1 obręb Rozgarty 0015, gmina Grudziądz w ramach zadania „Autostrada płatna A1 Nowe Marzy – Czerniewice km 89+450 –151+900. Odcinek I Nowe Marzy – Grudziądz, km 89+450 – 98+400.83. Przejazd przez wał rz. Wisły w m. Rozgarty”. Szczegóły
07.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
05.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
29.11.2017 Wniosek o wygaszenie decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
24.11.2017 889/2017 Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r., znak: ŚG-III.7120.1.80.2017 zezwalającej na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr: 181/4 (obręb 2) przy ul. Bema, 94/2 (obręb 18) przy ul. Dąbrowskiego, 230 (obręb 18) przy ul. Skrzyńskiego, 65 (obręb 74) przy ul. Powstańców Śląskich 77,7 (obręb 73) przy ul. Strzałowej 2A w Toruniu Szczegóły
28.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej w miejscowości Pustki Szczegóły
26.09.2017 Wniosek o wydanie decyzji - pozwolenia na wytwarzanie odpadów Wytwarzanie Szczegóły
07.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy Al. Jana Pawła II 121a we Włocławku, działka nr 1/3 Michelin KM 09. Szczegóły
10.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Bajecznej 1 we Włocławku, działka nr 3/227 Włocławek KM 28. Szczegóły
09.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy Alei Jana Pawła II 14/14a we Włocławku, działka nr 57/3 Michelin KM 03 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 88 89 90 »