Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
15.03.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 44, obręb 482 przy ulicy Dunikowskiego 1 w Bydgoszczy Szczegóły
20.02.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 249/2, obręb 177 przy ulicy Sułkowskiego 20 w Bydgoszczy Szczegóły
23.01.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 1/5, obręb 166 przy Parku im. Jana Kochanowskiego w Bydgoszczy Szczegóły
15.01.2018 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego Wytwarzanie odpadów Szczegóły
16.01.2018 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego Wytwarzanie odpadów Szczegóły
03.12.2014 Wniosek o wydanie decyzji Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 2 października 2007 r., znak: WSRiRW/DW-I-EB/6618/17/07, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.43.2014.DL, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3 oraz instalacji technologicznie powiązanych, zlokalizowanych przy ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. nr 3, m. Rypin. Szczegóły
16.03.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 51/1, obręb 0041 przy ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy Szczegóły
04.04.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 109/2, obręb 487 przy ulicy Redłowskiej w Bydgoszczy Szczegóły
26.03.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 152, obręb 98 przy ulicy Zbożowy Rynek 11 w Bydgoszczy Szczegóły
22.03.2018 336/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Barskiej 54a we Włocławku, działka nr 19/1, KM 106 Szczegóły
31.01.2018 Decyzja Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2018 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.50.2017 zmieniająca decyzję z dnia 13 kwietnia 2015 r., znak: ŚG-II.7243.1.2015 udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zlokalizowanej przy ul. Fordońskiej 246 w Bydgoszczy Szczegóły
28.03.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego Wytwarzanie odpadów Szczegóły
11.12.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego w pasie drogowym przy ul. Chabrowej, na działce nr 676, obręb 32 w Toruniu Szczegóły
23.02.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 10/8, obręb 146 przy ulicy Piotrowskiego 5 w Bydgoszczy Szczegóły
05.12.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących przy ul. Boboli na działce nr 382 i 384/1 w obrębie 37 w Toruniu Szczegóły
05.03.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych w pasie drogowym przy ul. Osadniczej w Toruniu Szczegóły
06.03.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych przy ul. Bema 66 (dz. nr 7/2 obr. 9) w Toruniu Szczegóły
31.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zlokalizowanych przy ul. Poznańskiej (dz. nr 126/1, 126/2 i 138 obr. 70) oraz pomiędzy ul. Poznańska/Andersa/trasa S-10 (dz. nr 1/77 i 1/83 obr. 75) w Toruniu Szczegóły
13.02.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym ulic: Przy Kaszowniku, Warneńczyka, Przy Rynku Wełnianym, Gregorkiewicza i Placu Bp. Chrapka w Toruniu Szczegóły
15.02.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2017 r., znak: ŚG-III.7120.3.94.2017 zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Toruńskiej 91e we Włocławku, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 43/16, Włocławek KM 29 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 116 117 118 »