Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
15.05.2017 Wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o. o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w związku z prowadzeniem instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Inwalidów 45, w oparciu o przedłożone dokumenty. Szczegóły
11.05.2017 Wniosek o zmianę decyzji - pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów Wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów Szczegóły
30.05.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na granicy działek oznaczonych nr 73 i 218, obręb 57 w Toruniu Szczegóły
19.05.2017 339/2017 Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
24.05.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 752, obręb 32, przy ul. Szosa Chełmińska w Toruniu Szczegóły
23.05.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 222/4, obręb 18, przy ul. Bulwar Filadelfijski w Toruniu Szczegóły
26.04.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Młynarskiej we Włocławku, działka nr 46, KM 49/2 Szczegóły
19.05.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we Włocławku, przy ul. Jeżynowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 26, KM 5 Szczegóły
18.05.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Dziewińskiej 11C, 13A we Włocławku, oznaczonej ewidencyjnie nr działek 22/19 i 22/15, KM 75 Szczegóły
24.04.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Traugutta 8-10, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 80/17 (Włocławek KM 51) Szczegóły
20.04.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Weselnej, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 91, KM 83 Szczegóły
19.05.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Wienieckiej we Włocławku, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 13/21, KM 33 Szczegóły
17.05.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 70, obręb 52 przy ul. Niesiołowskiego w Toruniu Szczegóły
24.05.2017 Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego Prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Pątnów nad rzeką Notecią w km 277+800 i Starą Notecią w km 6+543 oraz na wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na terenie następujących działek: 76/2, 76/1, 52, 51 obręb Ludzisko; 89, 90 obręb Sielec; 9/7, 9/6, 1 obręb Węgierce; 102/1, 101, 96/2, 89/1, 87/2 obręb Gorzany. Szczegóły
30.05.2017 Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego Wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji drogowej pn. Budowa Obwodnicy Inowrocławia – etap II – budowa łącznika od km 0+000 do km 4+880. Szczegóły
15.05.2017 Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego Wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do ziemi w ramach realizacji zadania polegającego na skomunikowaniu miejscowości Markowice z Obwodnicą Inowrocławia w ciągu drogi DK-15 i DK-25. Szczegóły
04.11.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 71/93, 71/96, KM 51, przy ul. Chopina 34 we Włocławku Szczegóły
02.11.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 71/89, KM 51, przy ul. Bukowej 19/21 we Włocławku Szczegóły
03.11.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 65/21, KM 51, przy ul. Chopina 40B we Włocławku Szczegóły
03.11.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 71/90, KM 51, przy ul. Bukowej 23 we Włocławku Szczegóły
« 1 2 3 84 85 86 87 88 89 90 149 150 151 »