Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
17.01.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 74, obręb 8 i nr 1, obręb 7 przy ul. Słowackiego oraz nr 94, obręb 7 przy ul. Fortecznej w Grudziądzu Szczegóły
23.12.2016 Decyzja Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2013 r., znak: ŚG.I.7243.7.2013.TW, pozwalającą Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „ROBAC” na wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem instalacji w miejscowości Paterek przy ul. Przemysłowej 9, 89-100 Nakło nad Notecią. Szczegóły
28.12.2016 Decyzja Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.10.2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/24/07 ze zm. udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "ZELAN" ZPCHr Antoni Zieliński,
ul. Słowackiego 9, 89-100 Nakło nad Notecią, w związku z eksploatacją instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3.
Szczegóły
16.01.2017 Decyzja Decyzja obejmująca wszystkie aspekty wpływu na środowisko w zależności od prowadzonej działalności. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód, emisja hałasu, wytwarzanie odpadów. Szczegóły
20.01.2017 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
29.12.2016 Decyzja Decyzja - zmiana pozwolenia zintegrowanego Prezydenta Grudziądza z dnia 14 kwietnia 2008 r., znak: GK.7642-1/08, zmienionego decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2009 r., znak: ŚG.I.ed.7624/6/09 ze zm. dla Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o., ul. Parkowa 56, 86-300 Grudziądz w związku z eksploatacją instalacji do produkcji papieru lub tektury o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę. Szczegóły
28.12.2016 Decyzja Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.27.2013.MC ze zm. dla MONDI ŚWIECIE S.A. w związku z eksploatacją instalacji: do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych oraz do produkcji papierów i tektury, elektrociepłowni (EC), składowiska odrzutu pokaustyzacyjnego, składowiska żużla i popiołu, zlokalizowanej przy ul. Bydgoskiej 1 w Świeciu. Szczegóły
30.11.2016 Decyzja Decyzja obejmująca aspekty ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz gospodarki obornikiem Szczegóły
28.12.2017 Decyzja Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku, znak: ŚG-IV.7222.20.2014.AJ dla Odlewni Żeliwa LISIE KĄTY Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Sp. j., Lisie Kąty 7, 86-302 Grudziądz 4, dla instalacji do odlewania stali lub stopów żelaza o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę, istnieje obowiązek posiadania pozwolenia zintegrowanego. Szczegóły
20.01.2017 Wniosek o wydanie decyzji Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek „CERPLON” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Sp. z o. o., Cerekwica 1, 88-400 Żnin na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni Spółki „UŚCIKOWO-Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (działka nr ewid. 93/16, obręb Cerekwica, gm. Żnin) zakładową kanalizacją deszczową poprzez wylot w stawie do ziemi (działka nr ewid. 93/4, obręb Cerekwica, gm. Żnin). Szczegóły
19.12.2016 Decyzja pozwolenie wodnoprawne Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o. o. na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do wód rzeki Wisły, wylotem W66 w km 779+690, ścieków
komunalnych z części Aglomeracji Bydgoszcz oczyszczonych na urządzeniach oczyszczalni ścieków „Fordon” oraz w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji pozwolenia wodnoprawnego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia
29 grudnia 2005 r., znak: WSiR-III-EŚ/6811/18/05 zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 06 maja 2008 r., znak: ŚG-I.ab.6213-19/08 i z dnia 29 listopada 2012 r., znak: ŚG-IV.7322.46.2012.AB
Szczegóły
13.01.2017 Wniosek o wydanie decyzji - zmiany pozwolenia zintegrowanego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację. Dane podmiotu w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację. Szczegóły
11.08.2016 Decyzja pozwolenie wodnoprawne Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla GDDKiA, działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie do ziemi oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych poprzez zbiorniki retencyjnoinfiltracyjne w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: od węzła „Szubin” (z węzłem) do węzła „Jaroszewo” (z węzłem) o długości około 19,3 km – odcinek 6. Szczegóły
30.12.2016 Decyzja Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z zakładu ARGENTCHEM do urządzeń kanalizacyjnych Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy Szczegóły
20.12.2016 Decyzja Pobór wód podziemnych przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z ujęcia „Mała Nieszawka”, z 22 studni zlokalizowanych na działkach nr: 432/1, 433/3, 2136/9, 2136/8, 2136/11, 426/14, 446/2, 426/11, 2137/13, 426/9, 422/1, 417/5, 413/1, 2109/12 obręb ewid. Mała Nieszawka, nr: 501, 502, 503, 504, 505 obręb ewid. 63 m. Toruń i nr 4 obręb ewid. 70 m. Toruń oraz wprowadzanie wód popłucznych, wylotem położonym na działce nr 311/6 obręb ewid. Mała Nieszawka, do rowu melioracyjnego Rb Szczegóły
30.12.2016 Decyzja Pobór wód z rzeki Zgłowiączki i przerzut wód do jeziora Cmentowo oraz wykonanie urządzeń wodnych, tj. ujęcia brzegowego w km 21+ 230 rzeki Zgłowiączki i wylotu do jez. Cmentowo zlokalizowanego na działce nr 109/2 obręb 2 m. Brześć Kujawski Szczegóły
14.12.2016 Plan działań krótkoterminowych Ochrona powietrza Szczegóły
14.12.2016 Program ochrony powietrza Ochrona powietrza Szczegóły
12.01.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
29.12.2016 Decyzja Decyzja obejmująca wszystkie aspekty ochrony środowiska. Szczegóły
« 1 2 3 84 85 86 87 88 89 90 116 117 118 »