Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
29.12.2016 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
16.12.2016 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
10.08.2016 Decyzja pozwolenie wodnoprawne Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla GDDKiA na wykonanie urządzeń wodnych, przejście kablami elektroenergetycznymi pod dnem cieków oraz szczególne korzystanie z wód odprowadzanie do wód i do ziemi oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych w związku z budową drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 7: Jaroszewo (bez węzła) o długości około 25,1 km, woj. kujawsko-pomorskie. Szczegóły
16.11.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie do ziemi wód opadowych lub roztopowych z terenu fermy trzody chlewnej w Starych Rybitwach gm. Bobrowniki, wylotem zlokalizowanym na działce nr 51/26 obręb 0008 Stare Rybitwy Szczegóły
28.11.2016 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Anny Frischke-Szulc, prowadzącej Gospodarstwo Rolne, Makowiska 12, 86-050 Solec Kujawski w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Fermy Drobiu w Cielu zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 183/26, obręb Ciele 6, 86-005 Białe Błota. Szczegóły
14.12.2016 Decyzja Wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Szczegóły
29.11.2016 Wniosek o zmianę decyzji Wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów Szczegóły
12.12.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wytwarzanie odpadów Szczegóły
26.10.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wytwarzanie odpadów Szczegóły
23.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji Pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni nr 1b, 2a i 3 oraz ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej wokół ww. studni zlokalizowanych na terenie zakładu w Grudziądzu Szczegóły
05.12.2016 Decyzja pozwolenie wodnoprawne Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o. o. w Grudziądzu na wykonanie urządzeń wodnych tj., studni zastępczych nr 7b, 8c, 14c, 17c zlokalizowanych na terenie komunalnego ujęcia wody w Grudziądzu. Szczegóły
23.12.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne dla GDDKiA, działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu brzegowego zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Brda w km 27+263, na działce 406/2 w gminie Osielsko, obręb Bożenkowo w związku z realizacją inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: od węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) do węzła „Tryszczyn” (z węzłem) o długości około 14,7 km”. Szczegóły
28.12.2016 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla EDF Toruń S. A., ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Elektrociepłowni EDF Toruń – EC1. Szczegóły
21.12.2016 Informacja publiczna Ochrona powietrza Szczegóły
22.08.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 673 obręb 32, przy ul. Tulipanowej w Toruniu Szczegóły
21.12.2016 Informacja publiczna Ochrona powietrza Szczegóły
24.10.2016 Decyzja zmieniająca Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr: 293/1, 293/9, 293/8, 295/2 obręb 4, przy ul. Batorego 39b i 43/49 w Toruniu Szczegóły
30.06.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr: 293/1, 293/9, 293/8, 295/2 obręb 4, przy ul. Batorego 39b i 43/49 w Toruniu Szczegóły
06.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 46/3 obręb 40, przy ul. Grudziądzkiej 192 w Toruniu Szczegóły
19.07.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 46/3 obręb 40, przy ul. Grudziądzkiej 192 w Toruniu Szczegóły
« 1 2 3 85 86 87 88 89 90 91 116 117 118 »