Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
05.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, rosnących na terenie nieruchomości nr 34, KM 93, przy ul. Papieżka we Włocławku. Szczegóły
20.02.2017 Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację. Dane podmiotu w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację. Szczegóły
01.04.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Toruńskiej 46, we Włocławku Szczegóły
15.03.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na terenie nieruchomości nr 90/20, (Włocławek KM 54), przy ul. Kaliskiej 32/36 we Włocławku Szczegóły
01.03.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na terenie nieruchomości nr 4/3 (Włocławek KM 34), przy ul. Toruńska 46 we Włocławku Szczegóły
29.02.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na terenie nieruchomości nr 7 (Włocławek KM 30) przy ul. Promiennej 15, we Włocławku Szczegóły
16.02.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na terenie nieruchomości nr 90/20, (Włocławek KM 54), przy ul. Kaliskiej 32/36 we Włocławku Szczegóły
23.02.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na terenie nieruchomości nr 116/80, (Włocławek KM 32) przy ul. Sielskiej 3, we Włocławku Szczegóły
19.02.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 118/2 we Włocławku Szczegóły
06.02.2017 Decyzja - pozwolenie wodnoprawne Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, tj. punktu zlewnego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni „FORDON” należącej do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – Sp. z o. o., ul. Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Fermy Drobiu w Cielu, numer ewidencyjny działki 183/26, obręb Ciele, gmina Białe Błota. Szczegóły
02.09.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości 3 i 4 obręb 087 przy ul. Cmentarnej w Grudziądzu Szczegóły
23.08.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 184/6 obręb 108, przy ul. Libelta 13 i na nieruchomości nr 8/23, obręb 108 przy ul. Prusa 18b w Grudziądzu. Szczegóły
31.08.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 23/1 obręb 043, przy ul. J. Wybickiego w Grudziądzu Szczegóły
13.02.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidacja istniejących przepustów i odcinka sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie odcinków rowów melioracyjnych wraz z umocnieniami, wykonanie w ramach przebudowy sieci melioracyjnej odcinka rurociągu melioracyjnego i przepustów pod drogami dojazdowymi oraz wykonanie robót w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z budową drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 5: Białe Błota (bez węzła) – Szubin (bez węzła) o długości około 9,7 km, woj. kujawsko-pomorskie Szczegóły
18.11.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości położonej we Włocławku pomiędzy ulicami Szpitalną i Wysoką, działka nr 1/3, 1/2, 26/1 (Włocławek KM 41), 5/30, 5/32, 6/3, 6/7, 6/8, 12/12, 12/15 (Włocławek KM 37) Szczegóły
21.02.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Trawiastej we Włocławku, działka nr 193, KM 20 Szczegóły
21.02.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Sasankowej we Włocławku, działka nr 25, KM 5 Szczegóły
06.02.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Staromłyńskiej we Włocławku, działka nr 116, KM 11 Szczegóły
20.06.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na nieruchomości nr 3/2, KM 57 przy ul. Nowomiejskiej 21 we Włocławku Szczegóły
29.06.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości przy ul. Łaziennej we Włocławku, działka nr ew. 40/4 (Włocławek KM 44). Szczegóły
« 1 2 3 85 86 87 88 89 90 91 126 127 128 »