Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
30.09.2015 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
10.08.2015 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
18.06.2015 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
10.08.2015 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
10.08.2015 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
31.07.2015 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
10.08.2015 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
22.12.2015 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków do wód
Emisja hałasu
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
17.12.2015 Decyzja Pobór wód podziemnych, pobór wód kopalnianych, odwodnienie zakładu górniczego oraz wprowadzanie ścieków do rowu melioracyjnego „B” Wapienno-Krotoszyn-Barcin dla instalacji na terenie Lafarge Cement S.A. Oddział w Bielawach Szczegóły
01.12.2015 Wniosek o wydanie decyzji Decyzja obejmująca wszystkie aspekty wpływu na środowisko w zależności od prowadzonej działalności Szczegóły
11.05.2015 Wniosek o wydanie decyzji Decyzja obejmująca wszystkie aspekty wpływu na środowisko w zależności od prowadzonej działalności Szczegóły
29.12.2015 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
21.12.2015 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
10.12.2015 Decyzja Decyzja obejmująca wszystkie aspekty wpływu na środowisko w zależności od prowadzonej działalności. Szczegóły
21.12.2015 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
26.11.2015 Wniosek o zmianę decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
05.01.2016 Wniosek o wydanie decyzji Pobór wód podziemnych z komunalnego ujęcia wód „Krzywe Błota” we Włocławku Szczegóły
15.12.2015 Decyzja Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z instalacji należącej do NOMET Sp. z o.o. w Toruniu, zlokalizowanej przy ul. Równinnej 25, do urządzeń kanalizacyjnych należących do Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. Szczegóły
22.12.2015 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
18.12.2015 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
« 1 2 3 86 87 88 89 90 »