Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
11.07.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości nr 2/2, KM 38, ul. Obwodowa we Włocławku Szczegóły
10.08.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości nr 43, KM 47, ul. Ogniowa 8/10 we Włocławku Szczegóły
14.07.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości nr 6/6, KM 38, ul. Wieniecka we Włocławku Szczegóły
14.07.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości nr 1/2, KM 109, Aleja Chopina 3/5 we Włocławku Szczegóły
22.07.2016 1272/2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości nr 58, KM 31, ul. Hutnicza 5/7 we Włocławku Szczegóły
29.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości nr 2/2, KM 38, ul. Obwodowa we Włocławku Szczegóły
04.07.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości nr 43, KM 47, ul. Ogniowa 8/10 we Włocławku Szczegóły
20.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości nr 6/6, KM 38, ul. Wieniecka we Włocławku Szczegóły
09.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości nr 1/2, KM 109, Aleja Chopina 3/5 we Włocławku Szczegóły
06.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości nr 58, KM 31, ul. Hutnicza 5/7 we Włocławku Szczegóły
19.05.2017 Wojewódzki plan gospodarki odpadami Gospodarka odpadami województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
19.04.2017 Wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego Pobór wód podziemnych na cele Gospodarstwa Rolnego Jerzy Magowski, Będzitowo 24, 88-180 Złotniki Kujawskie (socjalno-bytowe, chów zwierząt i przemysłowe gorzelni) z ujęcia wód podziemnych (studnia nr 2 i studnia nr 1) zlokalizowanego na terenie działki nr 294, obręb Będzitowo z utworów czwartorzędowych. Szczegóły
16.03.2017 Wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wynikających z zamierzonego uruchomienia stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej w miejscowości Barcin Wieś 80, 88-190 Barcin na działce o numerze ewidencyjnym 36/6 obręb Barcin Wieś. Szczegóły
15.05.2017 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
13.04.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we Włocławku, przy ul. Jasnej 18, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 75/2, KM 59 Szczegóły
20.04.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Brzezinowej we Włocławku, działka nr 59/1, KM 20 Szczegóły
10.04.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we Włocławku, przy ul. Willowej 32, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 86/6 (Włocławek KM 7/2) Szczegóły
11.04.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Kruszyńskiej 85, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 3/5 (Włocławek KM 74/1) Szczegóły
11.04.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we Włocławku, przy ul. Bartnickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1/146, 1/161 (Michelin KM 14) Szczegóły
04.05.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Grodzkiej 2f we Włocławku, działka nr 16/12, KM 8/1 Szczegóły
« 1 2 3 86 87 88 89 90 91 92 148 149 150 »