Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
14.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Energetyków we Włocławku, działka nr 18/ 23 KM 34 Szczegóły
04.10.2017 Decyzja pozwolenie wodnoprawne Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Osnowie gmina Chełmno, do urządzeń
kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie oraz wygaszenie decyzji pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2017 r., znak: ŚG-I-W.7322.29.2017.
Szczegóły
26.09.2017 Decyzja Wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych do wód i do ziemi, odprowadzanie do ziemi ścieków bytowych z terenu MOP Szczutki Północ i MOP Szczutki Południe w związku z realizacją zadania p.n. „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego; odcinek 4 od węzła Tryszczyn (bez węzła), do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości ok. 13,5 km”. Szczegóły
14.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Rybnickiej we Włocławku, działka nr 27 KM 2 Szczegóły
28.09.2017 Wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego Pobór wód ze strugi Gruczno-Luszkówko – numer ewidencyjny działki 197/2, obręb Gruczno, gmina Świecie dla potrzeb realizacji zadania pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego z podziałem na 3 części: Część 2 Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km”. Szczegóły
07.09.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Dziewińskiej we Włocławku, działka nr 118, KM 78 Szczegóły
13.10.2017 744/2017 Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
06.10.2017 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
29.09.2017 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
26.09.2017 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
29.09.2017 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
29.09.2017 Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
18.10.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Lisek we Włocławku, działki nr 1/9, 1/13, 1/15, 1/17, 1/19, 1/20, 1/22, 1/27, 1/28, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35 Włocławek KM 40. Szczegóły
24.10.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów Szczegóły
19.10.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa znajdującego się na działce nr 52/2 (obręb 36) przy ul. Żwirki i Wigury 19 w Toruniu Szczegóły
21.09.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na nieruchomości o nr 151/52 obręb 33 przy ul. Rolniczej 1-3 w Toruniu. Szczegóły
21.09.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na nieruchomości o nr 309 i 310 obręb 70 przy ul. Inowrocławskiej 44 w Toruniu. Szczegóły
10.10.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na nieruchomości o nr 107/31 obręb 6 przy ul. Żeromskiego 11 oraz na nieruchomości nr 177/40 obręb 5 przy ul. Fałata 71-79 i 101-109 w Toruniu. Szczegóły
12.10.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 35/12, Włocławek KM 107 Szczegóły
16.10.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Ogniowej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 42/8, KM 47 Szczegóły
« 1 2 3 86 87 88 89 90 91 92 168 169 170 »