Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
23.08.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 184/6 obręb 108, przy ul. Libelta 13 i na nieruchomości nr 8/23, obręb 108 przy ul. Prusa 18b w Grudziądzu. Szczegóły
31.08.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 23/1 obręb 043, przy ul. J. Wybickiego w Grudziądzu Szczegóły
13.02.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidacja istniejących przepustów i odcinka sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie odcinków rowów melioracyjnych wraz z umocnieniami, wykonanie w ramach przebudowy sieci melioracyjnej odcinka rurociągu melioracyjnego i przepustów pod drogami dojazdowymi oraz wykonanie robót w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z budową drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 5: Białe Błota (bez węzła) – Szubin (bez węzła) o długości około 9,7 km, woj. kujawsko-pomorskie Szczegóły
18.11.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości położonej we Włocławku pomiędzy ulicami Szpitalną i Wysoką, działka nr 1/3, 1/2, 26/1 (Włocławek KM 41), 5/30, 5/32, 6/3, 6/7, 6/8, 12/12, 12/15 (Włocławek KM 37) Szczegóły
21.02.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Trawiastej we Włocławku, działka nr 193, KM 20 Szczegóły
21.02.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Sasankowej we Włocławku, działka nr 25, KM 5 Szczegóły
06.02.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Staromłyńskiej we Włocławku, działka nr 116, KM 11 Szczegóły
20.06.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na nieruchomości nr 3/2, KM 57 przy ul. Nowomiejskiej 21 we Włocławku Szczegóły
29.06.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości przy ul. Łaziennej we Włocławku, działka nr ew. 40/4 (Włocławek KM 44). Szczegóły
12.05.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa mienia, rosnących na terenie nieruchomości położonej we Włocławku, przy ul. Kapitulnej 22a, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 5/28 (Włocławek KM 41). Szczegóły
12.05.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa mienia, rosnących na terenie nieruchomości położonej we Włocławku, przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25/27, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 63/2 (Włocławek KM 52). Szczegóły
09.05.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów, rosnących na terenie nieruchomości położonej we Włocławku, przy ul. Kaliskiej 108, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 19/12 (Włocławek KM 73). Szczegóły
14.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącgo na terenie, przy ul. Łazienna, dz. nr 40/4, obręb Włocławek KM 44 we Włocławku Szczegóły
26.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na terenie, przy ul. Nowomiejskiej 21 we Włocławku, działka nr 3/2 KM 57 Szczegóły
12.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na terenie nieruchomości nr 5/28, KM 41, przy ul. Kapitulnej 22a we Włocławku Szczegóły
12.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na terenie nieruchomości nr 63/2, KM 52, przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25/27 we Włocławku Szczegóły
06.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów, rosnących na terenie nieruchomości nr 19/12, KM 73, przy ul. Kaliskiej 108 we Włocławku Szczegóły
16.09.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 74, obręb 177, przy ul. Kilińskiego 20, nr 108/1, obręb 177, przy ul. Kilińskiego, nr 209/4, obręb 194, przy ul. Lelewela 8, nr 23, obręb 168, przy ul. Szymanowskiego, nr 101, obręb 113, przy ul. Sobieskiego, nr 104, obręb 113, przy ul. Fredry, nr 184, obręb 111, Plac Piastowski, nr 87, obręb 166, przy ul. Szwalbego, nr 71, obręb 167, przy ul. Kopernika, nr 300/4, obręb 178, przy ul. Skłodowskiej – Curie, nr 68, obręb 167, Aleja Ossolińskich, nr 181, obręb 111, przy ul. Sowińskiego, nr 188, obręb 111, przy ul. Chrobrego, nr 306/1, obręb 112, przy ul. Bocianowo w Bydgoszczy Szczegóły
16.09.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 53/4, obręb 82, przy ul. Królowej Jadwigi, nr 51/5, obręb 82, przy ul. Królowej Jadwigi, nr 152/2, obręb 304, przy ul. Niewieścińska, nr 17, obręb 351 (przy ul. Smukalska) i 296 (przy ul. Opławiec), nr 75/5, obręb 77, przy ul. Grunwaldzka, nr 70/5, obręb 77, przy ul. Kanałowa, nr 21/5, obręb 331 i nr 29/8, obręb 320, przy ul. Stalowa, nr 5, obręb 503 i nr 6, obręb 502, przy ul. Smukalska, nr 121/2, obręb 29, przy ul. Św. Antoniego z Padwy, nr 358, obręb 313, przy ul. Rekinowa 35, nr 198, obręb 29, przy ul. Krajeńska 20 w Bydgoszczy Szczegóły
16.08.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 6/133 obręb 097 w Grudziądzu przy ul. Gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego Szczegóły
« 1 2 3 86 87 88 89 90 91 92 127 128 129 »