Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
16.09.2021 24.09.2021 Zakup wyposażenia w budynku przedszkola mieszczącym się w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Tylko w Korczaku jest super dzieciaku” Szczegóły
08.09.2021 24.09.2021 Sprawa nr: WZP.272.53.2021 Wykonanie prac związanych z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż, remont pomieszczeń oraz wymiany opraw oświetleniowych wraz ze źródłem światła w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej im. Gen Stanisława Maczka w Bydgoszczy z podziałem na części Szczegóły
24.08.2021 02.09.2021 WZP.272.45.2021 Zorganizowanie kampanii, warsztatów edukacyjnych oraz przygotowanie i dystrybucja folderów informacyjnych dotyczących zapobieganiu powstawaniu odpadów w ramach projektu „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
18.08.2021 30.08.2021 WZP.272.43.2021 Zakup materiałów biurowych i papieru dla Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
18.08.2021 26.08.2021 WZP.272.46.2021 Świadczenie usług Centralnego Systemu Wydruku wraz z udostępnieniem systemu i urządzeń wielofunkcyjnych, ich instalacją oraz serwisowaniem na okres 24 miesięcy Szczegóły
16.08.2021 26.08.2021 WZP.272.48.2021 Przygotowanie i realizacja koncepcji strategicznej i kreatywnej kampanii o szerokim zasięgu informującej o efektach wdrażania projektów dotyczących zwalczania pandemii COVID-19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
11.08.2021 31.08.2021 WZP.272.44.2021 Wynajem długoterminowy samochodów osobowych na lata 2021-2025 na potrzeby obsługi Urzędu Marszałkowskiego oraz na cele PROW Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
04.08.2021 20.08.2021 WZP.272.40.2021 Wykonanie prac związanych z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż, remont pomieszczeń oraz wymiany opraw oświetleniowych wraz ze źródłem światła w budynku SOSW nr 2 w Bydgoszczy Szczegóły
22.07.2021 06.08.2021 WZP.272.37.2021 Przygotowanie projektu, wykonanie, dostarczenie, montaż i demontaż stoiska wystawienniczopromocyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego EXPO REAL 2021 Szczegóły
14.07.2021 27.07.2021 WZP.272.36.2021 Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w związku z ustanowieniem roku 2021 przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego rokiem Wandy Błeńskiej i Bronisława Malinowskiego. Szczegóły
07.07.2021 22.07.2021 WZP.272.31.2021 Wykonanie prac związanych z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż, remont pomieszczeń oraz wymiany opraw oświetleniowych wraz ze źródłem światła w budynku SOSW nr 2 w Bydgoszczy Szczegóły
07.07.2021 22.07.2021 WZP.272.32.2021 Organizacja i przeprowadzenie działań promujących kujawsko-pomorską gęsinę poprzez działania wynikające ze współpracy biznesowej pomiędzy przedsiębiorcami zagranicznymi a przedsiębiorcami/hodowcami gęsi z regionu celem promocji potencjału gospodarczego regionu w ramach projektu pn. „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, opracowanie elementów strategii promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w postaci scenariusza promocji oraz jego realizacji przy wykorzystaniu regionalnych tradycji kulturowych i kulinarnych oraz promocji gęsi kołudzkiej i rypińskiej oraz moduł edukacyjny związany z bezpieczną promocją kujawsko-pomorskiej gęsiny w ramach zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19 w ramach projektu pn.: „Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych. Szczegóły
01.07.2021 22.07.2021 WZP.272.29.2021 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. Moduł 1 „Pomiar wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” oraz Moduł 2 „Ocena wpływu interwencji ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie” Szczegóły
30.06.2021 21.07.2021 WZP.272.28.2021 Organizacja kampanii reklamowej w prasie branżowej, radiu, mediach elektronicznych oraz mediach społecznościowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Invest in Bit CITY2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego” oraz projektu pn. „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Szczegóły
30.06.2021 08.07.2021 WZP.272.30.2021 Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych, na krajowej trasie lotniczej z i do Bydgoszczy Szczegóły
16.06.2021 29.06.2021 WZP.272.26.2021 Usługa przeprowadzki stanowisk pracy pomiędzy budynkami Urzędu Marszałkowskiego WK-P w Toruniu i pomieszczeniami najmowanymi na potrzeby Urzędu Szczegóły
14.06.2021 19.07.2021 WZP.272.22.2021 Udzielenie długoterminowego kredytu w 2021 r. Szczegóły
09.06.2021 17.06.2021 WZP.272.21.2021 Przygotowanie, organizacja oraz przeprowadzenie serii szkoleń stacjonarnych (w trzech największych miastach regionu) z zakresu 1) zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji oraz 2) monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych w ramach Zadania „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”. Szczegóły
09.06.2021 21.06.2021 WZP.272.24.2021 Usługa świadczenia pomocy prawnej na rzecz Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Woj.Kuj.-Pom. w Toruniu Szczegóły
02.06.2021 17.06.2021 WZP.272.20.2021 Wykonanie remontu w budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły
« 1 2 3 4 15 16 17 »