Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
09.11.2017 17.11.2017 Zakup paliwa na potrzeby używania samochodów służbowych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w latach 2018 – 2019 Szczegóły
08.11.2017 18.12.2017 OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W TYM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Szczegóły
23.10.2017 08.11.2017 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz internetu bezprzewodowego Szczegóły
13.10.2017 24.10.2017 Publikacja w prasie ogólnopolskiej 3 wkładek informacyjno-promocyjnych oraz ich promocja w Internecie Szczegóły
10.10.2017 16.10.2017 Świadczenie usług hotelarskich, usług restauracyjnych oraz usług transportowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w granicach obszaru chronionego krajobrazu, parku krajobrazowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu : „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” – Study Tour dla dziennikarzy i blogerów Szczegóły
05.10.2017 13.10.2017 Opracowanie elementów strategii promocji województwa kujawsko-pomorskiego w postaci scenariusza promocji oraz jego realizacji przy wykorzystaniu regionalnych tradycji kulturowych i kulinarnych oraz promocji gęsi kołudzkiej i rypińskiej Szczegóły
04.10.2017 16.10.2017 Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województw Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
14.09.2017 22.09.2017 Dostarczenie 2017 sztuk gęsi białej kołudzkiej wraz z ubojem i pakowaniem Szczegóły
13.09.2017 22.09.2017 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów realizujących projekty lub aplikujących o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz realizacja dwóch webinariów na potrzeby promocji RPO WK-P Szczegóły
08.09.2017 15.09.2017 Świadczenie usług hotelarskich, usług restauracyjnych oraz usług transportowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w granicach obszaru chronionego krajobrazu, parku krajobrazowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu : „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
07.09.2017 25.09.2017 Postępowanie prowadzone z podziałem na części pod nazwą: Dostawa przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni językowych i zawodowych dla techników województwa kujawsko-pomorskiego, biorących udział w projekcie Szkoła Zawodowców Szczegóły
06.09.2017 14.09.2017 Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województw Kujawsko-Pomorskiego z podziałem na części Szczegóły
24.08.2017 01.09.2017 Wykonanie analizy, opracowanie koncepcji i studium wykonalności dla projektu „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej” przygotowywanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
11.08.2017 21.08.2017 Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
11.08.2017 19.08.2017 Postępowanie na usługę społeczną, której przedmiotem zamówienia są kompleksowe szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
08.08.2017 25.09.2017 Opracowanie dokumentacji projektowych (ocena przyrodnicza z elementami audytu krajobrazu) dla 30 obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
02.08.2017 17.08.2017 Wykonanie remontu dachów budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. gen. Maczka w Bydgoszczy, ul. Akademicka 3, 85-796 Bydgoszcz Szczegóły
31.07.2017 11.08.2017 Wykonanie analizy, opracowanie koncepcji i studium wykonalności dla projektu „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej” przygotowywanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
27.07.2017 04.08.2017 Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Szczegóły
24.07.2017 06.09.2017 Dostawa energii elektrycznej dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
« 1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 »