Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
10.05.2017 20.06.2017 Usługa udzielenia długoterminowego kredytu bankowego w 2017 roku Szczegóły
05.05.2017 29.05.2017 Zaprojektowanie i wybudowanie windy zewnętrznej, z dostępem z zewnątrz i z wewnątrz budynku, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niedosłyszących i niesłyszących, przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy, ul. Akademicka 3, 85-796 Bydgoszcz oraz utwardzonych dojść/dojazdów do windy, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę. Szczegóły
18.04.2017 05.05.2017 Wykonanie remontu dachów budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. gen. Maczka w Bydgoszczy, ul. Akademicka 3, Szczegóły
14.04.2017 24.04.2017 Zorganizowanie kampanii promocyjno-edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej wraz z wyżywieniem oraz wykonaniem pamiątkowych gadżetów dla jej uczestników Szczegóły
30.03.2017 07.04.2017 Przygotowanie i przeprowadzenie innowacyjnych zajęć warsztatowych na wyższej uczelni dla uczestników projektu „Szkoła Zawodowców” jak również zatrudnienie przez Wykonawcę 40 nauczycieli ze szkół do pełnienia roli asystentów w trakcie ww. zajęć Szczegóły
29.03.2017 14.04.2017 Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
17.03.2017 27.03.2017 Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
06.03.2017 16.03.2017 Zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
21.02.2017 24.04.2017 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej, telefonii mobilnej oraz mobilnego dostępu do internetu. Szczegóły
01.02.2017 10.02.2017 Zakup papieru biurowego oraz rolek do faxu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
30.01.2017 08.02.2017 Kompleksowa usługa w zakresie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego w sprawach związanych z realizacją PROW 2014-2020, PO Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz poprzednich okresów programowania Szczegóły
12.01.2017 26.01.2017 Informacja w sprawie unieważnienia postępowania na zakup papieru biurowego oraz rolek do faxu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
25.01.2017 13.03.2017 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej, telefonii mobilnej oraz mobilnego dostępu do internetu. Szczegóły
16.01.2017 25.01.2017 OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM – PLATFORMA MULTIMODALNA Szczegóły
14.12.2016 02.01.2017 Wykonanie analizy, opracowanie koncepcji oraz studium wykonalności dla projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw”, który przygotowywany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
02.12.2016 12.12.2016 Zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych Szczegóły
24.11.2016 02.12.2016 Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły
17.11.2016 24.11.2016 Zakup i montaż mebli biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – zadanie: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 – Koszty Instytucji Szczegóły
23.11.2016 08.12.2016 Wykonanie remontu budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku, zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym dla wykonania remontu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku, ul. Stanisława Staszica 7, 87-720 Ciechocinek Szczegóły
22.11.2016 02.12.2016 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na lata 2017-2019 Szczegóły
« 1 2 3 8 9 10 11 12 13 »