Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
18.07.2017 27.07.2017 Świadczenie usług hotelarskich i usług restauracyjnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w granicach obszaru chronionego krajobrazu, parku krajobrazowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko –Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
17.07.2017 01.08.2017 Studium lokalizacyjne dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYMI LOTNICZYM Z CENTRUM LOGISTYCZNO – MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE LEWEGO BRZEGU WISŁY (km 766 – 771) , Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI” Szczegóły
06.07.2017 21.07.2017 Zaprojektowanie i wybudowanie windy zewnętrznej, z dostępem z zewnątrz i z wewnątrz budynku, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niedosłyszących i niesłyszących, przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy, ul. Akademicka 3, 85-796 Bydgoszcz oraz utwardzonych dojść/dojazdów do windy, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę. Szczegóły
22.06.2017 31.07.2017 Postępowanie prowadzone z podziałem na części pod nazwą: Dostawa przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni językowych i zawodowych dla 17 techników województwa kujawsko-pomorskiego, biorących udział w projekcie Szkoła Zawodowców. Szczegóły
25.05.2017 09.06.2017 Usługa serwisowa i asysta techniczna Lokalnego Systemu Informatycznego wspierającego proces zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
22.05.2017 07.06.2017 Wykonanie kompleksowej modernizacji starego budynku warsztatów szkolnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy, przy ul. Krasińskiego 10, w ramach realizacji zadania Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
10.05.2017 20.06.2017 Usługa udzielenia długoterminowego kredytu bankowego w 2017 roku Szczegóły
05.05.2017 29.05.2017 Zaprojektowanie i wybudowanie windy zewnętrznej, z dostępem z zewnątrz i z wewnątrz budynku, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niedosłyszących i niesłyszących, przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy, ul. Akademicka 3, 85-796 Bydgoszcz oraz utwardzonych dojść/dojazdów do windy, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę. Szczegóły
18.04.2017 05.05.2017 Wykonanie remontu dachów budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. gen. Maczka w Bydgoszczy, ul. Akademicka 3, Szczegóły
14.04.2017 24.04.2017 Zorganizowanie kampanii promocyjno-edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej wraz z wyżywieniem oraz wykonaniem pamiątkowych gadżetów dla jej uczestników Szczegóły
30.03.2017 07.04.2017 Przygotowanie i przeprowadzenie innowacyjnych zajęć warsztatowych na wyższej uczelni dla uczestników projektu „Szkoła Zawodowców” jak również zatrudnienie przez Wykonawcę 40 nauczycieli ze szkół do pełnienia roli asystentów w trakcie ww. zajęć Szczegóły
29.03.2017 14.04.2017 Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
17.03.2017 27.03.2017 Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
06.03.2017 16.03.2017 Zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
21.02.2017 24.04.2017 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej, telefonii mobilnej oraz mobilnego dostępu do internetu. Szczegóły
01.02.2017 10.02.2017 Zakup papieru biurowego oraz rolek do faxu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
30.01.2017 08.02.2017 Kompleksowa usługa w zakresie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego w sprawach związanych z realizacją PROW 2014-2020, PO Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz poprzednich okresów programowania Szczegóły
12.01.2017 26.01.2017 Informacja w sprawie unieważnienia postępowania na zakup papieru biurowego oraz rolek do faxu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
25.01.2017 13.03.2017 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej, telefonii mobilnej oraz mobilnego dostępu do internetu. Szczegóły
16.01.2017 25.01.2017 OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM – PLATFORMA MULTIMODALNA Szczegóły
« 1 2 3 9 10 11 12 13 14 »