Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
08.11.2016 15.11.2016 Zapytanie ofertowe na zapewnienie cateringu Szczegóły
04.11.2016 11.11.2016 Zapytanie ofertowe na zapewnienie ochrony podczas organizacji wydarzenia „Dni kariery 2016″ w Toruniu Szczegóły
04.11.2016 11.11.2016 Zapytanie ofertowe na zapewnienie ochrony podczas organizacji wydarzenia „Dni kariery 2016″ Szczegóły
02.11.2016 10.11.2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa oraz wojewódzkich osób prawnych Szczegóły
27.10.2016 07.11.2016 Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
30.09.2016 10.10.2016 Opracowanie elementów strategii promocji województwa kujawsko-pomorskiego w postaci scenariusza promocji oraz jego realizacji przy wykorzystaniu regionalnych tradycji kulturowych i kulinarnych oraz promocji gęsi kołudzkiej i rypińskiej. Szczegóły
30.09.2016 12.10.2016 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla max. 1100 beneficjentów realizujących projekty lub aplikujących o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
28.09.2016 13.10.2016 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020” Szczegóły
28.09.2016 06.10.2016 Dostarczenie 2000 sztuk świeżych tuszek gęsi białej kołudzkiej. Szczegóły
27.09.2016 11.10.2016 Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii medialnej o szerokim zasięgu informującej o perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
27.09.2016 12.10.2016 Dostosowanie do wymogów przepisów przeciwpożarowych budynku internatu Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego przy ul. Opławiec 160 w Bydgoszczy, zgodnie z obowiązkami nałożonymi w postanowieniu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej znak: WZ-5595/45/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. Szczegóły
16.09.2016 28.10.2016 Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w 2016 roku Szczegóły
27.07.2016 09.08.2016 Kompleksowe szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
27.07.2016 04.08.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji robót budowlanych: przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę samorządowych instytucji kultury, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia realizacji inwestycji Szczegóły
22.07.2016 08.08.2016 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Szczegóły
20.07.2016 04.08.2016 Dostosowanie do wymogów przepisów przeciwpożarowych budynku internatu Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego przy ul. Opławiec 160 w Bydgoszczy, zgodnie z obowiązkami nałożonymi w postanowieniu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej znak: WZ-5595/45/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. Szczegóły
14.07.2016 22.07.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji robót budowlanych: przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego oznaczonego w dokumencie inwentaryzacji budowlanej symbolem „A” przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę samorządowych instytucji kultury, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia realizacji inwestycji Szczegóły
28.06.2016 19.08.2016 OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN Szczegóły
23.06.2016 01.07.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji robót budowlanych: przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego oznaczonego w dokumencie inwentaryzacji budowlanej symbolem „A” przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę samorządowych instytucji kultury, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia realizacji inwestycji. Szczegóły
15.06.2016 28.06.2016 Wykonanie badania mającego na celu aktualizację ewaluacji ex ante instrumentów finansowych planowanych do wdrożenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz ze świadczeniem usług doradczych Szczegóły
« 1 2 3 9 10 11 12 13 »