Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
25.05.2016 06.06.2016 Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych. Szczegóły
12.05.2016 20.05.2016 Organizacja oraz przeprowadzenie szkoleń lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, z podziałem na części. Szczegóły
11.05.2016 19.05.2016 Publikacja ogłoszeń i emisja banerów internetowych w prasie o zasięgu regionalnym dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 r. Szczegóły
25.04.2016 20.06.2016 OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN Szczegóły
15.04.2016 21.07.2016 Przeprowadzenie badań technicznych stanu dróg wojewódzkich Szczegóły
14.04.2016 27.04.2016 Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych. Szczegóły
12.04.2016 28.04.2016 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” Szczegóły
12.04.2016 20.04.2016 Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
04.04.2016 12.04.2016 Organizacja oraz przeprowadzenie szkoleń lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, z podziałem na części Szczegóły
31.12.2015 08.01.2016 Kompleksowa usługa w zakresie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego w sprawach związanych z realizacją RPO WK-P Szczegóły
25.03.2016 08.04.2016 Przygotowanie oraz przeprowadzenie eventów w ramach kampanii promującej Dni Otwarte Funduszy Europejskich z podziałem na części. Szczegóły
24.03.2016 06.04.2016 Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
05.02.2016 12.02.2016 Zorganizowanie kampanii promocyjno-edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej wraz z wyżywieniem oraz wykonaniem pamiątkowych gadżetów dla jej uczestników. Szczegóły
04.02.2016 12.02.2016 Zakup i dostawa papieru biurowego oraz rolek do faxu dla Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych na rok 2016 Szczegóły
« 1 2 3 10 11 12 13 »