Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
13.10.2018 23.11.2018 Zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji z przeznaczeniem dla partnerów projektu Kultura w zasięgu 2.0” w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego Szczegóły
12.10.2018 24.10.2018 Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia trzech pomieszczeń dydaktycznych dla poszczególnych zawodów, w ramach realizacji projektu pn. „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy” Szczegóły
11.10.2018 25.10.2018 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Urzędu Marszałkowskiego WK-P i wojewódzkich jednostek organizacyjnych oraz materiałów biurowych i sprzętu biurowego na potrzeby edukatorów edukacyjnych Szczegóły
10.10.2018 26.10.2018 Zaprojektowanie i wybudowanie warsztatów praktycznej nauki zawodu przy Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy Szczegóły
28.09.2018 08.10.2018 Opracowanie elementów strategii promocji województwa kujawsko-pomorskiego w postaci scenariusza promocji oraz jego realizacji przy wykorzystaniu regionalnych tradycji kulturowych i kulinarnych oraz promocji gęsi kołudzkiej i rypińskiej Szczegóły
28.09.2018 08.11.2018 Wykonanie kompleksowej modernizacji i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu. Szczegóły
27.09.2018 16.10.2018 Przebudowa przyłącza i sieci cieplnej na terenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu. Szczegóły
25.09.2018 04.10.2018 Usługa świadczenia pomocy prawnej dla Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu w zakresie projektów:  „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,  „Kultura w zasięgu 2.0”,  „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap”,  „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap”, Szczegóły
25.09.2018 06.11.2018 wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej, zgodnie z pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych – Decyzja Prezydenta Miasta Torunia nr WAiB.6740.12.260.69.2017.MS.ML, WAiB-23/V/80 t. II z dnia 04.05.2017 r. (załącznik do SIWZ) oraz projektem budowlanym i projektem wykonawczym p.n. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę samorządowych instytucji kultury”, opracowanym przez pracownię Home of Houses Sp. z o.o., ul. Łąkowa 21/20, 61-879 Poznań (załącznik do SIWZ), wraz z dostawą i montażem wyposażenia ujętego w projekcie budowlanym oraz przebudową stacji transformatorowej na działce nr 112/3 obręb 48 w Toruniu Szczegóły
19.09.2018 28.09.2018 Organizacja i przeprowadzenie targów dla przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego oraz podmiotów zagranicznych celem promocji potencjału gospodarczego regionu w ramach projektu pn. „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu” Szczegóły
19.09.2018 02.10.2018 Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych dla poszczególnych zawodów, w ramach realizacji projektu pn. „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy” oraz sprawdzenie jego działania Szczegóły
17.09.2018 25.01.2019 Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia warsztatów szkolnych dla poszczególnych zawodów, w ramach realizacji projektu pn. „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy” oraz sprawdzenie jego działania. Szczegóły
13.09.2018 22.10.2018 Rozbudowa Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Szczegóły
01.09.2018 11.10.2018 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów z podziałem na części na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
29.08.2018 06.09.2018 Publikacja w prasie ogólnopolskiej 3 wkładek informacyjno-promocyjnych Szczegóły
29.08.2018 12.09.2018 Opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz dostarczenie materiałów promocyjnych w postaci kalendarzy na rok 2019 promujących Regionalny Program Operacyjny Województw Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
16.08.2018 24.08.2018 Wykonanie wraz z oznakowaniem oraz dostarczenie parasoli na bieżące potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako narzędzi promujących Województwo Kujawsko-Pomorskie Szczegóły
22.08.2018 30.08.2018 Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dla pracowników UMWK-P na podstawie imiennych kart uczestnika Szczegóły
22.08.2018 06.09.2018 Przebudowa przyłącza i sieci cieplnej na terenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu Szczegóły
17.08.2018 29.08.2018 Zorganizowanie 1-dniowej konferencji realizowanej w ramach projektu pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”, poświęconej promocji terenów inwestycyjnych Gminy Miasta Toruń Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 »