Tytuł: Oferta – Tryb Uproszczony

Oferta z dnia 9 listopada 2017 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., 239 i 395) na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

Nazwa oferenta: Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna

Nazwa zadania: Turystyka na warsztacie

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 16 listopada 2017 r. na adres e-mail: a[dot]komorowska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian