uchwała Nr 11/343/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie za 2015 rok

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 11. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 16.03.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.03.2016
  • Data wejścia w życie 16.03.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 11/343/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie za 2015 rok
  • Podstawa prawna wydania art. 3 ust. 3 i art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r., poz. 50), w związku z uchwałą Nr 1/2016 Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie za 2015 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian