UCHWAŁA NR 11/462/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa – tekst jednolity

zmieniona uchwałą Nr 14/603/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr 15/665/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr 16/715/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.,  uchwałą Nr 22/1028/17 z dnia 8 czerwca 2017 r., uchwałą Nr 37/1667/17
z dnia 20 września 2017 r. oraz uchwałą Nr 46/2072/17 z dnia 15 listopada 2017 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian