uchwała Nr 1/26/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowo-budowlanych

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 1. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 09.01.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.01.2019
  • Data wejścia w życie 09.01.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 1/26/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowo-budowlanych
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000, 1432 i 2500) w związku z § 3 ust. 4 pkt 2, 3 i 4 umowy użytkowania nieruchomości zawartej w dniu 8 listopada 2016 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian