uchwała Nr 13/512/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 13. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 04.04.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.04.2017
  • Data wejścia w życie 04.04.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 13/512/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany umowy dzierżawy nieruchomości
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.) w związku z § 2 uchwały Nr 38/1414/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy na wydzierżawienie nieruchomości
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian