uchwała Nr 13/517/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 13. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 03.04.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.04.2019
  • Data wejścia w życie 01.04.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 13/517/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512), w związku z § 6 statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 27/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian