uchwała Nr 13/525/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2017 Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 13. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 04.04.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.04.2017
  • Data wejścia w życie 04.04.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 13/525/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2017 Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu
  • Podstawa prawna wydania § 8 ust. 5 statutu Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu, nadanego uchwałą Nr XXXIII/789/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian