uchwała Nr 13/538/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 13. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 03.04.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 03.04.2019
  • Data wejścia w życie 03.04.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 13/538/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”
  • Podstawa prawna wydania rozdz. VI ust. 7, 8 i 9 załącznika nr 20 do uchwały Nr 5/199/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian