uchwała Nr 14/621/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie projektu planu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego w 2018 r.

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 14. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 12.04.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 12.04.2017
  • Data wejścia w życie 12.04.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 14/621/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie projektu planu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego w 2018 r.
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.) oraz art. 11 a ust. 2 i 6, w związku z art. 3 ust. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 510) oraz w związku z pismem Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak: DTK.VI.4611.14.2017.ŁG.1 z dnia 17 marca 2017 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian