uchwała Nr 15/668/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów do przyznania dotacji w II edycji konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 15. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 19.04.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.04.2017
  • Data wejścia w życie 19.04.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 15/668/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia listy projektów do przyznania dotacji w II edycji konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, poz. 1948, poz. 2260 z 2017 r., poz. 730), w zw. z art. 127 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191), w związku z uchwałą Nr 51/1869/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą „Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji ze środków POPT 2014-2020”
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian