uchwała Nr 17/688/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś od km 0+290 do km 0+644 i od km 0+997 do km 2+504 dł. 1861 m, gmina Włocławek

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 17. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 30.04.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.04.2019
  • Data wejścia w życie 30.04.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 17/688/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś od km 0+290 do km 0+644 i od km 0+997 do km 2+504 dł. 1861 m, gmina Włocławek
  • Podstawa prawna wydania art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian