uchwała Nr 17/729/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Uchylony
  • Sesja 17. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 30.04.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.04.2019
  • Data wejścia w życie 30.04.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 17/729/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  • Podstawa prawna wydania § 5 ust. 5 Statutu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 26/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i nadania statutu, zmienionego uchwałami Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 644/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r., Nr XXXVII/509/05 z dnia 12 września 2005 r. i Nr XLVII/724/06 z dnia 19 czerwca 2006 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian