uchwała Nr 18/559/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zamiaru ustanowienia Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” oraz przyjęcia projektu jego regulaminu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 18. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 04.05.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.05.2016
  • Data wejścia w życie 04.05.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 18/559/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zamiaru ustanowienia Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” oraz przyjęcia projektu jego regulaminu
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), uchwały Nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020 +, art. 919 § 1, art. 921 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380) oraz art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian