uchwała Nr 18/560/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 18. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 04.05.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.05.2016
  • Data wejścia w życie 04.05.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 18/560/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie utworzenia wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych
  • Podstawa prawna wydania art. 15 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U z 2015 r., poz. 693 i 1220)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian