uchwała Nr 18/564/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w projekcie Eco-Cycle, w ramach Programu INTERREG EUROPA

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 18. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 04.05.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.05.2016
  • Data wejścia w życie 04.05.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 18/564/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w projekcie Eco-Cycle, w ramach Programu INTERREG EUROPA
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), uchwały Nr 409/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie przyjęcia „Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” oraz Programu INTERREG EUROPA przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr CCI 2014 TC 16 RFIR 001 z dnia 11 czerwca 2015 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian