uchwała Nr 18/762/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 18. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 10.05.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 10.05.2019
  • Data wejścia w życie 10.05.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 18/762/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
  • Podstawa prawna wydania § 11 statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, nadanego uchwałą Nr XXXIII/788/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115 i 730)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian