uchwała Nr 18/807/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Dofinansowanie modernizacji ośrodka kolonijno-wypoczynkowego TPD „BANDARI”

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 18. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 10.05.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 10.05.2017
  • Data wejścia w życie 10.05.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 18/807/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Dofinansowanie modernizacji ośrodka kolonijno-wypoczynkowego TPD „BANDARI”
  • Podstawa prawna wydania § 1 ust. 2, § 2, § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 11 ust. 1 uchwały Nr VI/105/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 95, poz. 748) i wykonania § 7 ust. 1 uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4891, z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian