uchwała Nr 19/590/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu do podpisywania Porozumienia w sprawie realizacji powierzonych zadań w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Instytucją Pośredniczącą 2 stopnia

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 19. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 11.05.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 11.05.2016
  • Data wejścia w życie 11.05.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 19/590/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie upoważnienia Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu do podpisywania Porozumienia w sprawie realizacji powierzonych zadań w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Instytucją Pośredniczącą 2 stopnia
  • Podstawa prawna wydania art. 56 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), § 1 uchwały Nr 53/1949/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu oraz udzielenia pełnomocnictwa
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian