Uchwała Nr 19/812/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038

Uchwała Nr 19/812/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 – link

Informacje

Rejestr zmian