uchwała Nr 19/812/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 19. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 20.05.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.05.2020
  • Data wejścia w życie 20.05.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 19/812/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038
  • Podstawa prawna wydania art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.1)) oraz w związku z uchwałą Nr 19/811/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 uchwala się
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian