Uchwała Nr 1/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2038 Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwała Nr 1/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2038 Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian