uchwała Nr 21/680/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia odmian w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego do doświadczeń współfinansowanych przez Województwo w 2016 roku

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 21. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 25.05.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.05.2016
  • Data wejścia w życie 25.05.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 21/680/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia odmian w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego do doświadczeń współfinansowanych przez Województwo w 2016 roku
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486), w związku z art. 27 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2012 r., poz. 1512 z późn. zm.) oraz porozumienia Nr UM_RG.041.2.095.2011 zawartego w dniu 30 czerwca 2011 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian