uchwała Nr 21/689/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Minikowie na zawarcie umowy najmu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 21. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 25.05.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.05.2016
  • Data wejścia w życie 25.05.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 21/689/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Minikowie na zawarcie umowy najmu
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) w związku z § 5 ust. 6 umowy użyczenia Nr GW.II.7012-UUŻ/1/2010 zawartej w dniu 18 stycznia 2010 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian