uchwała Nr 21/955/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 21. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 30.05.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.05.2018
  • Data wejścia w życie 30.05.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 21/955/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
  • Podstawa prawna wydania art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138 i 650) oraz § 16 ust. 2 Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/383/12 z dnia 28 maja 2012 r. Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie nadania Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3193 i z 2016 r. poz. 4418)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian