uchwała Nr 21/959/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 21. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 31.05.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 31.05.2017
  • Data wejścia w życie 31.05.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 21/959/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.) i art. 21 pkt 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 36/1236/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie powołania Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian