uchwała Nr 21/977/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 21. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 01.06.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.06.2017
  • Data wejścia w życie 01.06.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 21/977/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu
  • Podstawa prawna wydania art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.) oraz § 4 ust.1 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r. Nr 154, poz. 1629)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian