uchwała Nr 22/1021/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie uzgodnienia liczby uczniów w oddziałach Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 22. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 08.06.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.06.2017
  • Data wejścia w życie 08.06.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 22/1021/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie uzgodnienia liczby uczniów w oddziałach Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 380)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian