uchwała Nr 22/1023/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia nieodpłatnej służebności gruntowej ustanowionej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 22. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 08.06.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.06.2017
  • Data wejścia w życie 08.06.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 22/1023/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia nieodpłatnej służebności gruntowej ustanowionej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.), art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.), art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), w związku z uchwałą Nr 585/17 Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 B w Toruniu, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian