uchwała Nr 22/1032/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy Przedszkola Specjalnego nr 81 dla Dzieci Przewlekle Chorych w Bydgoszczy funkcjonującego w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 22. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 06.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.09.2018
  • Data wejścia w życie 01.09.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 22/1032/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy Przedszkola Specjalnego nr 81 dla Dzieci Przewlekle Chorych w Bydgoszczy funkcjonującego w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 i 1000) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649 oraz z 2018 r. poz. 691)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian