uchwała Nr 22/780/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia dotacji celowych na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2016 roku dla spółek wodnych

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 22. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 01.06.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.06.2016
  • Data wejścia w życie 01.06.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 22/780/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia dotacji celowych na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2016 roku dla spółek wodnych
  • Podstawa prawna wydania art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), uchwały Nr VI/105/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizacje zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r. Nr 95, poz. 748) i uchwały Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 30 grudnia 2015 r. poz. 4740), oraz uchwały Nr 8/204/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2016 r. dla spółek wodnych
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian