Uchwała Nr 2/37/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych

Poniżej zostały zamieszczone między innymi załączniki do uchwały Nr 2/37/17 Zarządu WK-P z dnia 18 stycznia 2017 r. w wersji edytowalnej – do pobrania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian