uchwała Nr 24/1068/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia ruchomego Województwa Kujawsko- Pomorskiego przez „Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 24. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 19.06.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.06.2019
  • Data wejścia w życie 19.06.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 24/1068/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia ruchomego Województwa Kujawsko- Pomorskiego przez „Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) w związku z § 7 ust. 3 i 4 umowy dzierżawy mienia ruchomego zawartej w dniu 30 kwietnia 2014 r. pomiędzy Bydgoskim Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy, a „Bydgoskim Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian