uchwała Nr 24/1122/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie uwzględnienia w części odwołania złożonego przez Wykonawcę Polkomtel Sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 24. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 21.06.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.06.2017
  • Data wejścia w życie 21.06.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 24/1122/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie uwzględnienia w części odwołania złożonego przez Wykonawcę Polkomtel Sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • Podstawa prawna wydania art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 186 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian