uchwała Nr 24/1124/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2016 rok

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 24. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 21.06.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.06.2017
  • Data wejścia w życie 21.06.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 24/1124/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2016 rok
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.) w związku z § 21 i 26 ust. 5-6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian