UCHWAŁA NR 24/870/16 w sprawie wszczęcia negocjacji dotyczących zawarcia umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

Komisja konkursowa powołana w celu  przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy zarekomendowała Zarządowi Województwa kandydaturę Pani. Ewy Krupy na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy.

Uchwałą Nr  24/870/16 z dnia 15 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wszczął negocjacje dotyczące zawarcia umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy z kandydatem rekomendowanym przez komisję konkursową, Panią Ewą Krupą.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian