UCHWAŁA NR 24/997/21 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu wojewódzkiego pt. „Program działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian