Uchwała Nr 25/1156/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038

Uchwała Nr 25/1156/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038

Informacje

Rejestr zmian