uchwała Nr 26/1287/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 26. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 03.07.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 03.07.2018
  • Data wejścia w życie 03.07.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 26/1287/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy
  • Podstawa prawna wydania § 9 ust. 5 statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy nadanego uchwałą Nr LI/795/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian